Gå til hovedinnhold

Nyheter

Resultat: (580) Viser 271 - 300

R1597VL1652 still a b c d 00 20 08c medusahode

I de arktiske pigghudenes rike

26.09.2016

Toktdagbok: Temperaturen på vannet ligger rett over 0 °C på bunnen, men på veien nedover i dypet har videoriggen også passert vannlag med minusgrader. Det kalde vannet i området gjør at dyr som trives i kaldt vann og som ofte lever på store dyp, trives i dette området der bunnen i snitt ligger på 295 meters dyp.

2016113 kart web

Kartlegger Barentshavet

19.09.2016

Toktdagbok: På kvelden tirsdag 13. september la «G.O. Sars» fra kai i Tromsø i nydelig vær, med retning Kong Karls Land. Det er langt fra Tromsø til den nordligste lokaliteten på dette toktet. Etter to og et halvt døgn ankommer vi den nordligste kartleggingsboksen. På veien passerer vi Hopen, med sin langstrakte silhuett vest for oss.

MAREANO World Bank

MAREANO presentert for Verdensbanken

19.09.2016

MAREANO-programmet sitt arbeid og resultater ble presentert på Verdensbanken sitt seminar "Knowledge for Blue Growth: Norwegian contribution to a sustainable ocean economy" i september.

m1 500Dypvannsamphipode

Bare ett tokt i år

06.09.2016

Tekniske problemer med forskningsfartøyet Johan Hjort gjør at det i år bare blir ett Mareano-tokt. Det starter 13. september, varer i 22 dager og dekker området Bjørnøyrenna til Kong Karls Land øst for Spitsbergen.

multicore

MAREANOs kjemidata er tilgjengelig som egen datafil

18.08.2016

Kjemiresultatene fra sedimentprøver innsamlet i MAREANO-programmet fra 2006 til og med 2013 er nå gjort tilgjengelige for nedlasting i én samlet excel-fil.

videorigg

Nytt tokt på plass

01.08.2016

Toktet som ble utsatt på grunn av tekniske problemer med «Johan Hjort» i juni, blir gjennomført fra 5. til 20. oktober med samme fartøy.

Johan Hjort ny

Utsettelse av Mareano-tokt

09.06.2016

"Johan Hjort" har fått problemer med roret. Det medfører at Mareano-toktet som skulle starte i dag (9. juni) er utsatt.

Sortland

Presenterte Mareano for Sysselmannen, Kystvakta og UNIS

07.06.2016

I forbindelse med den kommende kartleggingen rundt Svalbard og endringene i programledelsen, ble det arrangert både et miniseminar og møter mellom de ulike gruppene i Mareano-ledelsen på Svalbard sist uke. På mini-seminaret deltok både Sysselmannen og personell fra Kystvakta. Det ble også tid til en presentasjon av Mareano for UNIS (Universitetsstudiene på Svalbard).

nye ledere

Lederne i Mareanos programgruppe og utøvende gruppe sender stafettpinnene videre

07.06.2016

Sist uke overtok Signe Nåmdal (Miljødirektoratet) ledelsen i Mareanos programgruppe etter Aksel Eikemo (Fiskeridirektoratet). Programgruppa har det overordnete ansvaret for gjennomføringen av aktivitetene i Mareano. Også utøvende gruppe som står for den daglige driften av programmet, har fått ny leder; her har Sten-Richard Birkely overtatt etter Børge Holte (begge fra Havforskningsinstituttet).

geobiokjemi 2016

Svalbard og Barentshavet kartlegges i 2016

18.05.2016

Årets dybdemålinger startet i februar mellom Bjørnøyrenna og Sørkapp på Spitsbergen. Senere i sesongen skal det sjømåles videre i det nye norske arealet i Barentshavet langs delelinjen mot Russland. Dybdemålinger på nordkysten av Svalbard starter i år med oppmåling av farled til Rijpfjorden. I juni fortsetter geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking i det nye norske arealet i Barentshavet, mens strekningen Bjørnøyrenna – Kong Karls land undersøkes i september og oktober.

Figur nyhetssak   770

Fire nye kart publisert av MAREANO

11.05.2016

MAREANO har publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske havområder. Det er laget kart over Bunnsedimenter (kornstørrelse) fra ett område vest for Vikna i Nord-Trøndelag, to områder langs eggakanten i Norskehavet, og ett område i Barentshavet.

kart 500

Lave nivåer av PCB og klorerte pesticider i sedimenter i Norskehavet og Barentshavet

10.02.2016

En ny rapport om klorerte organiske miljøgifter i sedimenter fra områdene i Norskehavet og Barentshavet viser ingen betydelig forurensning med denne gruppen av miljøgifter. Det finnes likevel lave nivåer av disse miljøgiftene forskjellige steder, noen av de kan komme fra lokale kilder, og det anbefales derfor fortsatt overvåking av disse miljøgiftene.

mareano bok

Ny bok fra MAREANO

14.12.2015

I anledning MAREANO sitt 10-årsjubileum er det gitt ut en ny bok om resultatene fra bunnkartleggingen. Boken er på engelsk og er en utvidet og oppdatert versjon av den norske boken fra 2010.

mareano

Vurdering av kartlegging i MAREANO

30.10.2015

MAREANO har gjennomført en vurdering av opplegget for kartlegging av geologi og biotoper. Resultatene publiseres i en ny rapport.

 

 

Kaldtvannskoraller

Mareano-konferansen direkte på nett

27.10.2015

Årets MAREANO-konferanse blir mulig å følge også for de som ikke er i salen. Alle foredragene blir direktesendt med lyd og bilde til internett.

HUGIN utsetting

Tester høyteknologisk AUV

22.10.2015

Med et fjernstyrt undervannsfartøy, skal  Mareano kartlegge områdene vest for Lofoten på nytt og enda mer detaljert vis.

Illustrasjon kart med vrak og foto av Ilolo

Fire vrak funnet i Barentshavet

22.10.2015

Under MAREANO sin dybdekartlegging har Kartverket funnet fire vrak på bunnen av Barentshavet. Sannsynligvis stammer tre av vrakene fra Murmansk-konvoien fra andre verdenskrig, mens ett av vrakene mest sannsynlig er fra første verdenskrig.

Eremittkreps med anemone

MAREANO-konferansen: Ti år med kartlegging

20.10.2015

Helt siden 2005 har MAREANO kartlagt i Norskehavet og Barentshavet. Både helt nye og noen litt eldre resultater blir presentert på MAREANO-konferansen 29. oktober (påmeldingsfrist: 22. oktober).

Umbellula encrinus

MAREANOs budsjettramme foreslått videreført

09.10.2015

I forslaget til Statsbudsjett for 2016 er det foreslått å viderføre bevilgningen til MAREANO på samme nivå som i år. I år ble det bevilget kr 94 mill. til MAREANOs kartlegging av bunnen i norske havområder.

maraeno fig4 500

Sedimentære prosesser på kontinentalsokkelen og skråningen utenfor Midt-Norge

07.10.2015

MAREANOs høsttokt ble avsluttet med kartlegging av overgangssonen mellom kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen vest for Sandnessjøen. Havbunnen viser spor av flere geologiske prosesser. Noen av disse var aktive under siste istid for omkring 15 000-20 000 år siden, mens andre er aktive i dag.

Blogg Nikkel nett

Høyt nikkelnivå øst i Varangerfjorden

05.10.2015

Analyser av sedimenter langs Øst-Finnmark, Barentshavet og Norskehavet viser et høyt nivå av nikkel i sedimentene lengst øst i Varangerfjorden.

R1564VL1635 still a b still c 00 19 16 03

Se video: Perlekjederevet og dyphavssjøfjær

05.10.2015

Se video: Det nyoppdagede korallrevet Perlekjederevet og de rare dyphavssjøfjærene er noe av det du kan se i denne filmen fra MAREANO sitt bunnkartleggingstokt i september 2015. Opptakene er fra områder rundt sokkelkanten utenfor Trøndelag og Møre.

1 R909VL938 still e 07 59 02b2

Konferanse: MAREANO gjennom 10 år

25.09.2015

I 2005 ble det første MAREANO-toktet gjennomført utenfor kysten av Troms (Tromsøflaket). Siden den gang har det vært flere årlige tokt, for å kartlegge dybde, geologi, biologi og kjemi. Etter 10 år er store områder i Barentshavet og Norskehavet er kartlagt.

Gruppe bilde

I mål med enda ett vellykket tokt

09.09.2015

Toktdagbok: I løpet av to uker har vi kartlagt biologi og geologi på 73 lokaliteter på mellom 220 og 760 meters dyp, langs sokkelkanten vest av Sandnessjøen. På 14 av disse har vi tatt til sammen 83 bunnprøver med grabb, kjerneprøvetakere, slede og bomtrål. På alle lokalitetene har vi undersøkt havbunnen med videoriggen Chimaera (Chimaera er det latinske navnet for fisken havmus).

R1564VL1613 00 41 24

Oppdaget nytt korallrev utenfor Nordland

08.09.2015

Toktdagbok: I løpet av de to siste ukene på MAREANO-tokt har vi oppdaget flere nye korallrev. Ett av dem er Perlekjederevet som ble funnet vest av Sandnessjøen på ca. 290 meters dyp. Dette er et smalt revkompleks som strekker seg i over en kilometers lengde.

bilde 5 web

Nye resultater fra pågående sjømåling i Barentshavet

04.09.2015

MAREANO samler inn data med multistråleekkolodd fra overflatefartøy. Denne sommeren og høsten blir det blant annet sjømålt sju områder fra Bjønøyrenna i sør til Kong Karls land i nord.

Snitting

På jakt etter forurensning i Norskehavet

03.09.2015

Toktdagbok: Det pågående MAREANO-toktet er ferdig med å kartlegge Eggakanten sør for Skjoldryggen på midtnorsk sokkel, og er i full gang med Eggakanten mellom Skjoldryggen og Trænadjupet. Det er samlet inn sedimentprøver fra ti lokaliteter, inkludert fem med multicorer.

R1536VL1585 00 29 25 02b

Tett i tett med dyphavssjøfjær

01.09.2015

Toktdagbok: En av de mer spektakulære skapningene som vi fra tid til annen støter på nede i det kalde dyphavet, er dyphavssjøfjæren Umbellula encrinus. Dette er spektakulære organismer med store polypper samlet i en krone som minner om en skjermplante, eller eksploderende fyrverkeri.

Fig1 NO

Sprekker på bunnen nord for Storeggaraset

31.08.2015

Toktdagbok: Når G.O. Sars seiler mellom stasjoner samles det inn seismikk av høy kvalitet med en skrogmontert akustisk kilde (TOPAS). I finkornige sedimenter og under gunstige forhold trenger lyden 100-150 meter ned i sedimentene, og i tillegg til indikasjon på bunnforhold får vi også informasjon om lagoppbygning.

fig4

Karbonatskorper og bakteriematter

28.08.2015

Toktdagbok: Det er funnet store områder med karbonatskorpe i et område med mange groper (pockmark) i havbunnen utenfor Midt-Norge. På enkelte av stedene vokser det bakteriematter.