Gå til hovedinnhold

Botnhabitat

Havbotnen i Noreg har eit variert miljø, med ulike marine landskap frå djuphavsfjell langs Den midt-atlantiske rygg til skjergard og fjordar i kystområda. I dei ulike landskapa finst det mange forskjellige botnhabitat. Habitat er område med eit karakteristisk miljø som er eigna for ein eller fleire karakteristiske arter. Habitatet til eit samfunn av mange arter kallar vi ein biotop.
 
Biotopane kan vere karakteriserte av arter som sjølv dannar habitat for andre arter, eller av arter utan ein slik funksjon.
 
Mareano framskaffar ny kunnskap om botnhabitat og biotop som kan danne grunnlag for økosystembasert forvalting ved å lage to ulike typar biotopkart. I tillegg bidrar Mareano til utvikling av ein nasjonal standard for naturklassifisering – Natur i Norge (NiN). Meir informasjon om dei to ulike biotopkarta finn du nedanfor.

Generelle biotoper

Mareanos generelle biotopkart viser områder med like samfunn av bunnlevende organismer, i like fysiske miljø. Kartene gir oversikt over den forventede fordelingen av ulike biotoper uten å fokusere på enkeltarter.

Sårbare biotoper

Mareanos kart over sårbare biotoper indikerer områder med hyppig forekomst av visse store, skjøre, og lenge-levende arter av svamper, sjøfjær og koraller som forekommer i bestemte fysiske miljøer. Disse kartene presenterer den sannsynlige fordelingen av visse bunndyr som også er indikatorer for sårbare marine økosystemer (Vulnerable Marine Ecosystems) definert av FAO og OSPAR).

Natur i Norge (NiN)

NiN er Norges starndardsystem for å beskrive og klassifisere økologisk variasjon på land, i ferskvann og i havet.

Kontakt

Bilde av Pål Buhl-Mortensen

Pål Buhl-Mortensen

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Biolog
484 03 792
Bilde av Margaret Dolan

Margaret Dolan

Norges geologiske undersøkelse
Forsker
73 90 42 67