Gå til hovedinnhold

Bunnhabitater

Havbunnen i Norge har et variert miljø, med ulike marine landskap fra dyphavsfjell langs den Midt-Atlantiske ryggen til skjærgård og fjorder i kystområdene. I de forskjellige landskapene finnes det mange forskjellige bunnhabitater. Habitater er områder med et karakteristisk miljø som er egnet for en eller flere karakteristiske arter. Habitatet til et samfunn av mange arter kaller vi en biotop.
 
Biotopene kan være karakterisert av arter som selv danner habitat for andre arter, eller av arter uten en slik funksjon.
 
Mareano fremskaffer ny kunnskap om bunnhabitater og biotoper som kan danne grunnlag for økosystembasert forvaltning ved å lage to ulike typer biotopkart. I tillegg bidrar Mareano til utvikling av en nasjonal standard for naturklassifisering - Nature i Norge (NiN). Mer informasjon om de to ulike biotopkartene finner du nedenfor.

Generelle biotoper

Mareanos generelle biotopkart viser områder med like samfunn av bunnlevende organismer, i like fysiske miljø. Kartene gir oversikt over den forventede fordelingen av ulike biotoper uten å fokusere på enkeltarter.

Sårbare biotoper

Mareanos kart over sårbare biotoper indikerer områder med hyppig forekomst av visse store, skjøre, og lenge-levende arter av svamper, sjøfjær og koraller som forekommer i bestemte fysiske miljøer. Disse kartene presenterer den sannsynlige fordelingen av visse bunndyr som også er indikatorer for sårbare marine økosystemer (Vulnerable Marine Ecosystems) definert av FAO og OSPAR).

Natur i Norge (NiN)

NiN er Norges starndardsystem for å beskrive og klassifisere økologisk variasjon på land, i ferskvann og i havet.

Kontakt

P Mortensen

Pål Buhl-Mortensen

Havforskningsinstituttet
Biolog
484 03 792
Margaret Dolan Marin

Margaret Dolan

Norges geologiske undersøkelse
Maringeolog
73 90 42 67