Gå til hovedinnhold

Nyheter

Resultat: (13)

Kvitøyrenna Anemoner og svamper

Liv blant rester etter istid

24.04.2024

Toktdagbok: Der tidligere istider har dannet trau på havbunnen, finner vi i dag et rikt mylder av liv. Vakre, fargerike dyr danderer pent på og mellom mudder, sand, grus, stein og blokker – underlaget som istiden la igjen i Barentshavet.

Livet på havbunnen kledd med farger

Biomangfoldet i Kvitøyrenna

19.04.2024

Toktdagbok: Dette er den fjerde gangen Mareano har tokt som dekker deler av Kvitøyrenna, og vi begynner å få et godt overblikk over mangfoldet av dyre- og plantelivet på havbunnen slik vi kan observere det på video. 

Isbryter på vei gjennom isen. Vi ser bakover og kan se

Kursen går mot Kvitøyrenna

15.04.2024

Toktdagbok: 10. april satte forskningsskipet Kronprins Haakon kursen mot Kvitøyrenna, som ligger om lag 1100 km i rett luftlinje nord for Tromsø.

Kartustnitt som markerar område i Nordjøen og Norskerenna som er planlagt å djupnekartlegge i 2024, samt område som blei djupnekartlagt i 2023.

Djupnekartlegg i Nordsjøen i 2024

10.04.2024

I sommar skal Mareano djupnekartlegge mykje i Nordsjøen og i Norskerenna, inkludert i dei moglege havvindområda «Vestavind F» og «Sørvest F». 

Foto av alle toktdeltakerne. De står på dekk foran styrehuset.

Toktavslutning Sørlige Nordsjø II og Vestavind B

21.03.2024

Toktdagbok: Etter 12 innholdsrike dager i Nordsjøen om bord på FF «Kronprins Haakon» nærmer Mareano-toktet seg slutten for denne gang.

Svart bøtte med diverse sjøliv.

Livet på grunnen

19.03.2024

Toktdagbok: De siste dagene har vi avdekket en verden under havoverflaten som er langt mer variert enn det enkle bildet av "sand og mudder" mange kanskje forestiller seg.

Markert gult og rødt ved bunnen av nordsjøen på et kart

Blant mammut og steinalderfolk ved Doggerland

18.03.2024

Toktdagbok: Siste del av årets første Mareano-tokt kartlegger mulige havvindområder i området kalt Sørlige Nordsjø II. Dette er et grunt havområde med vanndyp på 50-70 meter. Etter siste istid var dette tørt land og leveområde for både mammut og mennesker.

kart som viser sognefjorden havet som ligger til vest, norskerenna. Med røde streker som markerer Troll og Vestavind B

Troll i Norskerenna

12.03.2024

Toktdagbok: Starten av årets første Mareano-tokt har hatt fokus på områdene rundt Troll-feltet i Nordsjøen. Her kartlegger Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøklelse bunnforhold og naturmiljø i området Vestavind B, med tanke på mulig framtidig vindkraftutbygging.

Foto som viser kjølvannet bak en båt. Himmelen er farget av solnedgnag.

På jakt etter vinden – vi kartlegger fremtidens havvindområder

11.03.2024

Toktdagbok: I nydelig solskinn og med bergensvår i luften gikk mobiliseringen av FF «Kronprins Haakon» for årets første Mareano-tokt knirkefritt, som velsmurte dørhengsler.

Havsuler og plast Foto Roger Brendhagen2 listevisning

Enorme mengder plast i havet

07.03.2024

- Mikroplast finnes så å si overalt, forteller geokjemiker Henning K. B. Jensen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Nylig arrangerte Mareano-programmets kjemigruppe et fagmøte om mikroplast i marine sedimenter.

Arendal by

Internasjonal konferanse om havbunnskartlegging

19.01.2024

Forskerhjørnet: I mai 2024 holdes GeoHab2024-konferansen i Arendal. Konferansen samler forskere fra hele verden som med et vidt spekter av verktøy utvikler nye metoder for kartlegging av habitater på havbunnen.

Terrenmodell som viser havbunnslandskap i Nordsjøen. Kilde: Kartverket / Mareano

Dybdedata frå Sørleg Nordsjø 2

16.01.2024

Terrengmodellar frå havvindområdet Sørleg Nordsjø 2, både karttenester og datasett, er publisert i Kartverkets tenester.

 Kartutsnitt med delar av Noreg drapert av ein grå terrengmodell. Boksar i forskjellige fargar markerer område i Norskehavet kor Mareano-programmet planlegg eller har djupnekartlagt.

Djupnekartlegging ute på anbod

02.01.2024

I 2024 vil Mareano-programmet djupnekartleggje område i Nordsjøen. Ein open anbodskonkurranse er publisert.