Marine landformer

Alderen på de marine landformene kan variere frå bare noen få år til flere millioner år. En tilsvarende variasjon kan det være i størrelse på landformene. På kontinentalskråningen finner vi gigantiske skredgroper som kan være alt fra noen få tusen år til flere hundre tusen år gamle. Eksempler på landformer som kartlegges i MAREANO kanaler, gjel, sedimentbølger, sedimentbølgeområder, parallellfuret overflate dannet av isbreer, isfjellpløyemerker, randmorener, skredkanter, skredgroper, skredområder, områder med skredmasser, skredvifter og pockmarkområder.

Hvor disse landformene finnes er av stor betydning for blant annet utbyggingsprosjekter på havbunnen, fiskeri, havbruk, leting etter olje og gass og miljøovervåkning. Kartlegging av marine landformer er derfor en viktig oppgave for MAREANO.

Dybdedata fra MAREANO som viser rygger og forsenkninger (grønt er dypest, oransje grunnest) på havbunnen i Barentshavet. Tusenvis av pockmark, vist som mørke prikker, er forsenkninger i havbunnen dannet ved at gass eller væske har strømmet ut. Hver prikk er 50-100 m i diameter.

Pløyespor etter drivende isfjell som har skrapet ned i havbunnen i Barentshavet. ”9-tallet” er nesten 1000 m ”høyt”, og pløyesporet, som ble dannet på slutten av siste istid for 10 000-15 000 år siden, er 5-6 m dypt. De mange små forsenkningene i havbunnen representerer pockmark, som her er opptil 50 m i diameter og noen få meter dype.

Marine landformer vist på et bakgrunnskart av marine landskap fra Håkjerringsdjupet utenfor Troms.