Gå til hovedinnhold

Marine landformer

Havområdene utenfor Norge framviser et vidt spekter av landformer, som varier i alder fra noen få år til flere millioner år, og i størrelse fra bare noen centimeter til flere titalls kilometer.

På kontinentalskråningen finner vi for eksempel enorme skredgroper, som kan være alt fra noen få tusen år til flere hundre tusen år gamle. Andre eksempler på landformer som kartlegges i MAREANO er kanaler, gjel, sandbølger, furer dannet av isbreer, isfjellpløyemerker, randmorener og pockmarkområder.

Hvor disse landformene finnes er av stor betydning for blant annet utbyggingsprosjekter på havbunnen, fiskeri, havbruk, leting etter olje og gass og miljøovervåkning. Kartlegging av marine landformer er derfor en viktig oppgave for MAREANO.

Dybdedata fra MAREANO som viser rygger og forsenkninger (grønt er dypest, oransje grunnest) på havbunnen i Barentshavet. Tusenvis av pockmark, vist som mørke prikker, er forsenkninger i havbunnen dannet ved at gass eller væske har strømmet ut. Hver prikk er 50-100 m i diameter.
Pløyespor etter drivende isfjell som har skrapet ned i havbunnen i Barentshavet. ”9-tallet” er nesten 1000 m ”høyt”, og pløyesporet, som ble dannet på slutten av siste istid for 10 000-15 000 år siden, er 5-6 m dypt. De mange små forsenkningene i havbunnen representerer pockmark, som her er opptil 50 m i diameter og noen få meter dype.

 

Marine landformer vist på et bakgrunnskart av marine landskap fra Håkjerringsdjupet utenfor Troms.

 

Karttjenesten

Marine landformer

Kontakt

Frank Werner Jakobsen maringeologi

Frank Jakobsen

Norges geologiske undersøkelse
Forsker
Lilja Run Bjarnadottir Marin

Lilja Rún Bjarnadóttir

Norges geologiske undersøkelse
Geologisk kartlegging, med i utøvende gruppe
Geolog
944 97 728