Kjemidata: NGU og HI

multicore.jpg

En multicorer med prøvemateriale av sedimenter fra havbunnen.

Mareano har samlet inn sedimentprøver siden 2006 som en del av kartleggingen av sedimentsammensetningen og miljøtilstanden av norsk havbunn (Mareanos kjemiprogram). Disse prøvene analyseres systematisk for en rekke parametere, inkl. fysiske egenskaper samt uorganiske og organiske komponenter, i et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI). Resultatene fra disse analysene sammenstilles i årlige rapporter fra NGU (fysiske egenskaper og uorganiske komponenter) og fra HI (organiske forbindelser).

Mareanos kjemiprogram har i tillegg analysert tilsvarende sedimentprøver samlet inn av HI i 2003-2004, før Mareano-kartleggingen formelt startet i 2005.

Kontaktpersoner