Geologiske data: Norges geologiske undersøkelse (NGU)

NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.

Her finner du informsjon om karttjenester og nedlastbare datasett, som Norges geologiske undersøkelse (NGU) leverer. NGUs marine databaser inneholder data fra MAREANO og flere andre prosjekter, både fra havområdene og kysten.

​Andre geologiske data kan gjøres tilgjengelige ved direkte henvendelse til NGU. Send en e-post til marinedata@ngu.no.

Kontakt

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Bestill data
73 90 42 75
908 61 113

Kontakt

Lilja Run Bjarnadottir_Marin.jpg

Lilja Rún Bjarnadóttir

Norges geologiske undersøkelse
Geologisk kartlegging, med i utøvende gruppe
Geolog
944 97 728