Kontakt

Kartleggingen i Mareano blir gjennomført som et samarbeid mellom Havforskningsinstitutet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverket. I tillegg styres programmet av flere departement og andre brukere av data.

Kontakt

Frithjof Moy.jpeg

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024
Lilja Run Bjarnadottir_Marin.jpg

Lilja Rún Bjarnadóttir

Norges geologiske undersøkelse
Geologisk kartlegging, med i utøvende gruppe
Geolog
944 97 728
Hanne Hodnesdal portrett.jpg

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23
Kjell Bakkeplass.jpg

Kjell Bakkeplass

Havforskningsinstituttet
Karttjenester
916 96 987
Beate Hoddevik.jpg

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Maud Lauvstad Hansen NMBU.jpg

Maud Lauvstad Hansen

Miljødirektoratet
Programkoordinator
905 28 126
Signe Naamdal.jpg

Signe Nåmdal

Miljødirektoratet
Programleder
415 45 228