Gå til hovedinnhold
R1602VL1656 still e 00 20 22d

Avsluttet toktet i Bjørnøyrenna

Mandag morgen kom FF G.O. Sars tilbake til Tromsø etter tre uker i Barentshavet. Været har vært uforskammet bra, og arbeidet har stort sett forløpt problemfritt. MAREANO-forskere har kartlagt biologi og geologi på 94 lokaliteter på mellom 70 og 470 meters dyp, mellom Kong Karls Land og midten av Bjørnøyrenna. På 16 av disse har vi tatt til sammen 144 bunnprøver med grabb, kjerneprøvetakere, slede og bomtrål. På alle lokalitetene har vi undersøkt havbunnen med videoriggen Chimaera.

Bunnprøvene og videoene skal nå analyseres på land, og når disse resultatene foreligger kan vi helt sikkert rapportere om mange nye spennende funn.


En sylindersjørose på 150 meters dyp.

Resultatene fra video er spesielt nyttige for å klassifisere havbunnen i ulike naturtyper. Naturtypene er en nyttig ramme for å forstå biomangfoldet, den biologiske produksjonen og næringsnettet knyttet til havbunnen.

Naturtyper i havdypet er fremdeles ikke godt kjent for store deler av den dype norske havbunnen, men arbeidet som utføres i MAREANO har gitt oss bedre oversikt over hvordan vi kan dele inn havbunnen i allerede kartlagte områder. På dette toktet har vi sett at ulike arter av pigghuder (spesielt slangestjerner, fjærstjerner og sjøstjerner), anemoner, blomkålkoraller og mosdyr er nøkkelarter som karakteriserer ulike naturtyper.


En liten blekksprut undersøker en anemone.

Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til søppel i havet i den senere tid, og på MAREANO-toktene registreres alle slike forekomster. I denne delen av Barentshavet ser det ut til å være svært lite søppel, mindre enn det som har vært vanlig lenger sør, i Norskehavet.


Gapeflyndre var en av de vanligste fiskene som vi så på toktet.

En art det er knyttet spenning til, og som vi har fått en del spørsmål om, er snøkrabbe. Det er kjent at denne arten er i ferd med å spre seg i Barentshavet etter å ha vandret på egenhånd fra Stillehavet inn gjennom Beringstredet. Det var derfor for oss nesten overraskende at vi ikke observerte et eneste eksemplar av snøkrabbe på dette toktet.


Noen av toktdeltagerne sikter en bunnprøve tatt med grabb.

Tidligere dagbøker fra toktet: