Gå til hovedinnhold

Kart og data

Kartkatalog

Her finner du informasjon om datasett som er samlet inn gjennom Mareano-kartleggingen og tilrettelagt og gjort tilgjengelig.

Datakilder

Biologiske data

Dybdedata

Geologiske data

Kommunikasjonsansvarlig

Dataeier: Havforskningsinstituttet
Bestill biologiske data
Dataeier: Kartverket
Bestill dybdedata
Dataeier: Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Bestill geologiske data
Beate Hoddevik
Havforskningsinstituttet
908 21 630