Gå til hovedinnhold

Kart og data

Kartkatalog

Her finn du informasjon om datasett som er samla inn gjennom Mareano-kartlegginga og tilrettelagt og gjort tilgjengeleg.

Datakilder

Biologiske data

Djupnededata

Geologiske data

Kommunikasjonsansvarleg

Dataeigar: Havforskingsinstituttet
Bestill biologiske data
Dataeiger: Kartverket
Bestill dybdedata
Dataeigar: Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Bestill geologiske data
Beate Hoddevik
Havforskingsinstituttet
908 21 630