Gå til hovedinnhold

Kart og data

Kartkatalog

Her finn du informasjon om datasett som er samla inn gjennom Mareano-kartlegginga og tilrettelagt og gjort tilgjengeleg.

Datakilder

Biologiske data

Djupnededata

Geologiske data

Kommunikasjonsansvarleg

Dataeigar: Havforskingsinstituttet
Bestill biologiske data (e-post)
Dataeiger: Kartverket
Bestill dybdedata (e-post)
Dataeigar: Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Bestill geologiske data (e-post)
Beate Hoddevik (e-post)
Havforskingsinstituttet
908 21 630