Gå til hovedinnhold
 En reke sitter på risengrynkorall.

Havbunnen i kart og bilder

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe i Mareano, og gjennomfører den daglige driften. Det overordnete ansvaret ligger hos programgruppen som ledes av Miljødirektoratet.

Mareano-konferansen 2023

Vi presenterer dei siste resultata frå Mareano og du får høyre om nye marine næringar og internasjonal havkartlegging. Velkommen til Mareano-konferanse 19. oktober i Oslo – påmeldinga er open! Konferansen er gratis.

Nyheter

Gass Fig1 nett

3,3 kilometer høy naturlig gass-søyle

18.08.2023

Verdens kanskje høyeste gass-søyle strømmer ut fra Norges største dyp. Fra 3 900 meters havdyp i Molloydypet vest av Svalbard, driver gassen hele 3,3 kilometer oppover i vannmassene.

Slangestjerne som klamrar seg til piperensar.

Brått var toktet over

17.07.2023

Toktdagbok: Mareanos sommartokt avslutta med observasjon av plast- og metallskrot på dei djupe lokalitetane, mens sjeldan samspel mellom slangestjerner og pipereinsarane fascinerte forskarane. Dessverre avslutta toktet med uventa utfordringar då videoriggen blei tapt på 320 meters djup.

Tokt2 fig2 top metallic box nett

Slam, sennep og Mareano

14.07.2023

Toktdagbok: Vi er no i den djupaste delen av Skagerrak for å undersøkje ein noko uvanleg sjøbotn. Etter 2. verdskrig, og så seint som på slutten av 60-talet, var det vanleg å søkke gammal ammunisjon i djupe vatn eller i sjøen.