Gå til hovedinnhold
Korallrev

Havbunnen i kart og bilder

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe i Mareano, og gjennomfører den daglige driften. Det overordnete ansvaret ligger hos programgruppen som ledes av Miljødirektoratet.

photo, outdoor, ice, horizon

Over og under overflaten

05.07.2022

Toktdagbok: Når vi ankommer nord med FF Kronprins Haakon blir vi møtt av en hvit verden av isfjell og havis. Ved første øyekast ser denne polare ørkenen livløs ut, men det viser seg å være motsatt. Vi er omgitt av levende skapninger – både over og under havet.

Kronprins Haakon sedimentlab ny nett

Slik lever vi her

29.06.2022

Toktdagbok: Flere av oss er på vårt første tokt med FF «Kronprins Haakon», det fire år gamle skipet som er et av verdens mest avanserte og isgående forskningsfartøy. Det er nytt og spennende. Vi arbeider nå nord og øst av Svalbard.

Bilde av hestereke, slangestjerne og havedderkopp ved siden av hverandre på havbunnen.

Spennende dyreliv utenfor Svalbard

29.06.2022

Toktdagbok: Den arktiske faunaen er for de fleste kanskje best kjent fra bilder og filmer av isbjørn, sel og hvalross. Økosystemet i grenselandet mellom is og hav er fascinerende og skjørt. Mindre kjent er livet på havbunnen i de polare strøkene av Arktis.

En isbjørn betraktet oss på trygg avstand der han drev forbi på et isfjell.

Med is i sikte – og i magen!

28.06.2022

Toktdagbok: Etter tre dagers seilas ankom vi den sørlige delen av Kvitøyrenna, vårt første undersøkelsesområde. På grunn av iskartene fra met.no fra 20.-21. juni visste vi at vi kunne forvente en del drivende sjøis i den sørvestlige delen, mens store deler av den nordlige delen stort sett skulle være isfritt.

Nordsjøen Vindturbiner AdobeStock mareano

Satsing på havvind krever kartlegging av sjøbunnen

26.06.2022

Norsk satsing på havvind og oppdrettsanlegg til havs krever ny, oppdatert og moderne kartlegging av sjøbunnen.  Nå setter aktørene i Mareano-programmet kursen mot Nordsjøen.

Tokt22 Daniel SBP norsk nett

Slaghull på veien mot Svalbard…

23.06.2022

Toktdagbok: På vei mot Kvitøya og den nordøstlige delen av Svalbard, snublet vi over noen underlige former på kartet som viser havbunnen i Bjørnøyrenna. Formene ser ut som tre rygger som sammen danner et triangel eller en varseltrekant, med en bredde på 10 x 15 km, i det ellers relativt flate trauet.