Gå til hovedinnhold
Korallrev

Havbunnen i kart og bilder

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe i Mareano, og gjennomfører den daglige driften. Det overordnete ansvaret ligger hos programgruppen som ledes av Miljødirektoratet.

Bilde av svamp i trålspor.

Store mengder trålspor nord for Svalbard

24.11.2022

Før toktstart forventet de å finne store områder med uberørt havbunn – og ett og annet trålspor fra fiskeriaktivitet. Fasiten viser et helt annet resultat.

Brasil Paneldebatt mareano

Mareano presentert i Brasil

08.11.2022

Kartleggingsprogrammet Mareano ble nylig presentert på en konferanse i den brasilianske millionbyen Salvador. Brasil skal utarbeide et nytt, moderne program for havforvaltning, og ønsker blant annet å lære av internasjonale aktører.

Steinur på kanten av Malangsgrunnen. Foto: Mareano/HI

Webinar: Derfor kartlegg vi havbotnen

01.11.2022

Bli med på webinar 24. november. Høyr om kor, kvifor og korleis vi kartlegg havbotnen. Her set vi samstundes kursen mot Nordsjøen, ser på mogleg mineralutvinning og vern av sårbar natur i djuphavet, og får eit syn på Mareanos posisjon i regjeringas havsatsing.

Bilde av flere pølselignende sekkedyr på bunnen. Bunnen er dekket av steiner.

Sekkedyr på variert bunnsubstrat

31.10.2022

Toktdagbok: Sekkedyr er fasinerende skapninger på mange måter. Noen trives best sammenvokst i koloni med andre av samme art, andre trives best alene og atter andre synes at å klumpe seg sammen er en god løsning. Men hvorfor er sekkedyrene nært beslektet med ryggstrengdyr som deg og meg? Det må vi først fortelle litt om...

Skagerrak planning map general Aivo land nett

Norskerenna samler slam fra hele Nordsjøen

28.10.2022

Toktdagbok: Norskerenna er et opptil 600 meter dypt sokkeltrau som er gravd ut av isbreer. Det dypeste området er i Skagerrak, der trauet i dag virker som et naturlig avsetningsområde for sedimenter fra hele Nordsjøen.

En sjøkreps som kommer krypende ut av et trålspor. Dette trålsporet ser ut som et pløyespor i en åker.

Et kravlende krepseliv

27.10.2022

Toktdagbok: Etter noen dager med omfattende undersøkelser på de gjørmete sandslettene utenfor Utsira, kom vi til en stasjon med synlig stein.