Gå til hovedinnhold
TOO E grid05m 13 web

Oppdrag for dybdekartlegging ute på anbud

MAREANO fortsetter med dybdekartlegging i Barentshavet øst i 2017 og starter opp i områder rundt Svalbard. En ny åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging ble publisert 14. desember 2016.

Kontrakten har en verdi på 27,2 millioner kroner, med mulighet for opsjoner. Anbudsfristen er satt til 1. februar 2017. 

Se kunngjøring publisert på Doffin.

Se kunngjøring publisert på TED.

Områder på Svalbard og i Barentshavet øst

Oppdraget i Barentshavet som er lagt ut på anbud er vist i figuren under. Hvor mye som faktisk vil bli dekket avhenger av anbudsprosessen. Noen av områdene skal også kartlegges med statlige fartøy.

Leverandøren som blir tildelt kontrakten skal utføre dybdekartleggingen og "renske" data, før ferdig kvalitetskontrollerte dybdedata leveres til Kartverkets sjødivisjon.

Les mer om dybdekartlegging.

Illustrasjonskart viser områder i Norskehavet og Barentshavet der det er invitert til åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging i 2017.
Figur: Områder i Norskehavet og Barentshavet der det er invitert til åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging i 2017 er vist med oransje farge (middels dype til grunne områder) og rosa (dype områder). 

Kontakt

Hanne Hodnesdal
Mareano i Kartverket
hanne.hodnesdal@kartverket.no
Tlf.: 51 85 88 23

Sissel Kanstad
kommunikasjonsrådgiver, Kartverket
sissel.kanstad@kartverket.no
Tlf.: 51 85 88 28
Mob.: 995 13 848