The Norwegian Sea Floor (bok utgitt 2015)

I anledning MAREANO sitt 10 årsjubileum er det gitt ut en ny bok om resultatene fra kartleggingen. Boken er på engelsk og er en utvidet og oppdatert versjon av den norske boken fra 2010.