Gå til hovedinnhold

Miljøkjemirapporter

Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra områdene SK04, SK05, SK06, SK07, SK08, SK09, Kvitøyrenna, Rijpfjorden midtre, Rijpfjorden ytre, Utsira nord og NS04 (Skagerrak)

Organiske miljøgifter 2023
Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2022

Miljøkjemiske data og dateringsresultater fra bunnsedimenter i områdene Garsholbanken, Eggakanten vest for Aktivneset, NH01-BO1, KB Folla, KB Sklinna, Vestfjorden, Vestfjorden ytre, Spitsbergenbanken, Kirkegården og Kratere N. 

Organiske miljøgifter 2022
Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2021

Undersøkelse av naturlige kilder for hydrokarboner i en sedimentkjerne fra Storfjordrenna

Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet (pdf, 51 Mb)

Organiske miljøgifter 2021
Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2020

Miljøgifter i atlantisk kveite fra kyst- og havområder i Norskehavet - 2019

Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Bjørnøya-transektet, Kvitøyrenna, indre
Kongsfjorden, ytre Kongsfjorden og SK03

På MAREANO-toktene 2019106 og 2019115 med FF "G.O. Sars" i 2019 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på totalt 8 prøvetakingsstasjoner, fordelt med 4 stasjoner på Bjørnøya-transektet, 1 stasjon i Kvitøyrenna, 1 stasjon i indre Kongsfjorden, 1 stasjon i ytre Kongsfjorden og 1 stasjon i område SK03.

Organiske miljøgifter 2020
Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2019

Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra indre Kongsfjorden og indre Rijpfjorden samt områdene SK01 og SK02 vest for Svalbard
På MAREANO-toktene med FF G.O. Sars i 2017 og 2018 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på 8 prøvetakingsstasjoner

Organiske miljøgifter 2019
Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2018

Kildesporing av miljøgifter i kveite fra Ytre Sklinnadjupet
Analyser av miljøgifter i sediment og rødpølser, oppsummering av eksisterende kunnskap og anbefalinger videre

Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater MAREANO Øst
Undersøkelser av sedimentkjerner fra 5 prøvetakingsstasjoner i områdene MAREANO Øst

Organiske miljøgifter 2018/2
Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2017

Nye organiske miljøgifter
Undersøkelser av nye organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området

Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Kong Karls Land-Bjørnøyrenna-transektet og Nordkapp-Sørkapp-transektet - MAREANO
På MAREANO-toktene med G.O. Sars i 2016 og 2017 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på 14 prøvetakingsstasjoner

Organiske miljøgifter 2018/1
Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2016-2017

MAREANOs pilotprosjekt på mikroplast – resultater og forslag til videre arbeid
Ti sedimentprøver fra norske havområder er analysert for innhold av mikroplast

Nye organiske miljøgifter 2016
Resultater av pilotstudien av nye organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området

Miljøgeolkjemiske data og dateringsresultater
Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet og Barentshavet Øst-MAREANO

Organiske miljøgifter 2016
Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2015.

Klorerte miljøgifter 2016
Undersøkelser av klorerte miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området 2006-2014.

Organiske miljøgifter 2015
Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2014.

Miljøkjemiske data og dateringsresultater
Miljøkjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet, Finnmark og Barentshavet Øst.

Organiske miljøgifter 2014
Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2013.

Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet og Tidligere Omstridt Område (TOO)

Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater
Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Finnmark, Nordland VI og Mørebankene

Organiske miljøgifter 2013
Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2012.

Miljgeokjemiske data og dateringsresultater
Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra fire sedimentkjerner i Nordkapptransektet, Troms III og Nordland VI.

Organiske miljøgifter (2012/2)
Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området 2011. Rapporten inkluderer også resultater av analyser av bromerte flammehemmere som er samlet inn i på MAREANO-tokt i perioden 2006-2011.

Organiske miljøgifter (2012/1)
Undersøkelser av hydrokarboner i sedimenter fra MAREANO-området 2010.

Geokjemirapport 2011
MAREANO 2010 - miljøgeokjemiske resultater av overflatesedimenter fra områder utenfor Finnmark, Troms III og Nordland VI.

Organiske miljøgifter (2011)
Undersøkelser av hydrokarboner i sedimenter fra MAREANO-området 2006-2009.

Geokjemirapport 2010
MAREANO 2009 - miljøgeokjemiske resultater fra Eggakanten, Tromsøflaket og Nordland VII.

Geokjemirapport 2010
Miljøgeokjemiske resultater fra Eggakanten.

Geokjemirapport 2009
Mareano 2008 - miljøgeokjemiske resultater fra havområdene utenfor Lofoten og Troms (tungmetaller).

Geokjemirapport 2008
Mareano 2007 - miljøgeokjemiske resultater fra Troms II og Troms III (tungmetaller).

Geokjemirapport 2007
Mareano 2006 - miljøgeokjemiske resultater fra Tromsøflaket, Ingøydjupet, Lopphavet og Sørøysundet.

Geokjemirapport 2006
Sedimentsammensetning og distribusjon av tungmetaller i Barentshavet. Resultater fra 2003 og 2004 (engelsk tekst).

Organiske miljøgifter (2007)
Concentrations of petroleum hydrocarbons in sediments and seawater from the Barents and Norwegian Seas 2003-–2005.

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no

Kontakt

Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024