Nyheter 2018


Spennende havbunn i Kvitøyrenna på Svalbard

Kvitøyrenna er et område som kan være aktuelt for fiskeri i framtiden, og fiskeriforvaltningen arbeider med et forslag til nytt forvaltningsregime i havområdene rundt Svalbard. MAREANO-kartlegginga er viktig i denne sammenheng.

20.12.2018

Dybdekartlegging ute på anbud

MAREANO starter opp sjømåling i dyphavet i Norskehavet. En ny åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging ble publisert 17. desember 2018.

20.12.2018

Fant nye miljøgifter i Barentshavet

Det er funnet spor av nye miljøgifter i Barentshavet. Selv om funnet av stoffene i PFAS-gruppen er lite, er det risiko for at stoffene kan hope seg opp gjennom de marine næringskjedene.

19.12.2018

Lite miljøgifter på Sklinnadjupet

Omfattende undersøkelser av fiskefeltet Sklinnadjupet utenfor kysten av Trøndelag og Nordland har foreløpig ikke ført til funn av forurensningskilder i området.

05.11.2018

Drømmestart på bachelor-oppgaven

Toktdagbok: Det 7. semesteret mitt på UiT som biologi-student startet med å mønstre på G.O. Sars i Longyearbyen 20. august. I våres møtte jeg Børge (HI) og Bodil (UiT), vi så på muligheten om å skrive en bachelor-oppgave basert på tidligere innsamlet MAREANO-materiale. Denne høsten skal jeg se på og skrive om materiale samlet inn nord og sør for den populære polarfronten. En motivasjons-boost er å starte det hele med et MAREANO-tokt 78-80 grader nord for å lære om hvordan materialet som inngår i bachelor-oppgaven er samlet inn og hvordan redskapene brukes.

22.10.2018

I havn i Longyearbyen

Toktdagbok: Sent mandag kveld (3.6.) ankommer vi Longyearbyen, der fire større skip ligger på reden, og vi må ta i bruk lettbåt for å komme i havn. Senere på natten ankommer det tyske forskningsskipet "Polarstern" som heller ikke legger til kai. Det er tilsynelatende høy aktivitet i havnen, og Longyearbyen er fortsatt i en travel sesong med stor pågang av forskere og turister.

06.09.2018

MAREANO kartlegger mikroplast i havet rundt Svalbard

Toktdagbok: På dette toktet blir det også tatt prøver for kjemiske analyser av sedimenter i fjordene rundt Svalbard. Prøvene skal også analyseres for mikroplast.

05.09.2018

Vi fanger verdens største kommakreps i Krossfjord

Toktdagbok: Vi kan fortsatt se kapp Mitra. Nå har G.O. Sars seilt inn i Krossfjorden, rett nord for Kongsfjorden. En av mannskapet forteller oss at her har han vært på reketråling for lenge siden.

04.09.2018

Nordaustlandet – Skoddefulle kystar & lystige toktdeltakarar

Toktdagbok: Vårt første møte med Nordaustlandet søndag 26. august 2018 var kanskje litt mindre spektakulært enn vi hadde håpa. Skyene hang nesten heile vegen ned til fjøresteinane og einast ei lita stripe av dei yste øyer og holmar var synlege, sjølv om vi gjekk ganske nært land.

04.09.2018

Rijpfjorden – vår siste høyarktiske fjord?

Toktdagbok: Etter ett døgns seilas fra Kongsfjorden nærmer vi oss den første av om lag 60 lokaliteter (stasjoner) som skal video-filmes og prøvetas i Rijpfjorden.

04.09.2018

Blant kalvende isbreer i Kongsfjorden

Toktdagbok: Havblikk, breslam og store mengder tanglopper foran videokamera kan være en passende beskrivelse av Mareano-hverdagen i Kongsfjorden på Svalbard. Men bunnmudderet skjuler likevel et variert arktisk dyreliv og sedimenter som gjennom årtusener er transportert fra kalvende isbreer rundt Kongsfjorden.

28.08.2018

Finner kråkeboller og frodig tareskog på Svalbard

Toktdagbok: I tillegg til å kartlegge sjøbunnen på dypt vann slik som vi pleier på Mareano-tokt, skal vi denne gangen også kartlegge naturtyper på grunt vann i Kongsfjorden og Rijpfjorden på Svalbard. «G.O. Sars» er for stor til dette arbeidet, derfor har vi med oss lettbåten «Kobben II». Det er en åtte meter lang polarcirkel-båt med styrhus, noe som er bekvemmelig tatt utetemperaturen i betraktning.

04.09.2018

MAREANO kurser mot Svalbard

Toktdagbok: Både mikroplast, nye kjemikalier og DNA er inkludert i prøvetaking og analyser på Mareano-toktet som nå er godt i gang i Kongsfjorden og Rijpfjorden på Svalbard. På toppen av det hele har Mareano-forskerne gjennomgått isbjørnkurs, og er nå kvalifiserte isbjørnvakter.

24.08.2018

Effektivt sjømålingstokt på Svalbard

Mye godt vær og lite sjøis førte til et effektivt sjømålingstokt på Svalbard for Kartverkets fartøy MS Hydrograf. Til sammen ble 823 km2 dybdekartlagt. 

23.08.2018

Bunnkartlegging gir effektivt og bærekraftig fiske

God kunnskap om havbunnen gjør det enklere å fiske bærekraftig samtidig som det hindrer tap av redskap.

03.08.2018

Mareano-kart testes av fiskeflåten

17 fiskefartøy fra sju trålrederi er i gang med å teste ut Mareano-kart på kartplotterne sine. Kartene som testes viser terreng og bunntyper.

01.08.2018

Tilbake i havn etter utført miljøtokt

MS «Hydrograf» med følge har for lengst lagt til kai etter ni dager på havet. Miljøtoktet til Sklinnadjupet var vellykket.

25.06.2018

Vi finner skattene i gjørmen

Toktdagbok: Om bord på MS «Hydrograf» har dekket skiftet farge, fra renskurt tredekk til gråbrunt mudder. Støvelspor ser ut til å være på vandring inn mot messa på leting etter en godbit midt i arbeidet. Kaffekanne, kake og kopper kommer ut på dekk hvor de nytes i ettermiddagssola innimellom sedimentslicing og muddervask.

07.06.2018

Teamet som jakter miljøgifter

Her er det tverrfaglige teamet som jakter på forurensningskilder på Sklinnadjupet. Medarbeidere i tre institusjoner fullfører et helt tokt sammen.

06.06.2018

På jakt etter forurensningskilder i Sklinnadjupet

Vi har satt kursen mot Sklinnadjupet på sokkelen mellom Trøndelag og Nordland. Her skal vi lete etter forurensningskildene som i fjor høst stengte et fiskefelt.

31.05.2018

Vil du bli Mareanos nye programkoordinator?

Vi søker nå etter en medarbeider som skal bidra til administrativ drift og videre utvikling av Mareanoprogrammet. Programmet har høy politisk prioritet med sitt fokus på hav, og du vil her få mulighet til å bidra til utvikling av både programmet og egen rolle.

Les hele stillingsutlysningen

19.04.2018

Skryt til MAREANO-programmet

MAREANO fungerer godt for sine viktigste brukere. Produktene oppleves som relevante, brukervennlige og tilgjengelige, framgår det i en brukerevaluering av kartleggingsprogrammet.

15.03.2018

Mikroplastrapport tilgjengelig

10 sedimentprøver fra kartleggingsprogrammet MAREANO er undersøkt for innhold av mikroplast.

05.02.2018