Gå til hovedinnhold
Sklinnatokt børstemark Eunice1 blogg

Tilbake i havn etter utført miljøtokt

MS «Hydrograf» med følge har for lengst lagt til kai etter ni dager på havet. Miljøtoktet til Sklinnadjupet var vellykket.


UNDERSØKT OMRÅDE: Her vises områdene som ble besøkt av MS "Hydrograf" og forskerne om bord. Fargede linjer er høyoppløselige dybdemålinger gjort underveis. Grønne sirkler med sort prikk er hvor vi har tatt prøver fra. Det ble undervegs bestemt å ta to nye stasjoner nærmere land utenfor Rørvik og Namsos (røde sirkler). Klikk på kartet for stor versjon.


Deltakere fra Kartverket, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse har i første halvdel av juni vært om bord i MS «Hydrograf» for å undersøke forekomster av miljøgifter i Sklinnadjupet, utenfor kysten av Trøndelag og Nordland.

350 bunnprøver

Av 10 planlagte stasjoner måtte en av de minst prioriterte utebli. Til gjengjeld ble det tatt prøver fra to ekstra stasjoner enda nærmere land. Det tar oss opp i totalt 11 stasjoner som er besøkt og prøvetatt. Et svært vellykket tokt.

Prøvetaking og sjømålinger har gått som planlagt. Med de 11 stasjonene vi har besøkt har vi samlet over 1000 km2 med nye dybdemålinger og det er tatt opp over 350 bunnprøver fordelt på over 30 prøvetakinger med grabb, multicorer, boxcorer og bomtrål.

Minst 46 av disse skal analyseres for potensielle miljøgifter.

Sjekker sjøpølser

Forekomstene av børstemark var mindre enn vi på forhånd trodde. Men heldigvis var det rikelig med sediment-spisende sjøpølser, som eventuelt kan erstatte børstemarkene under analysene av biologisk materiale.

Utstyret har nå blitt losset og sendt til Tromsø, Trondheim og Bergen. Det neste blir å sende prøvene til laboratorier for analyser. Vi krysser fingrene på at jobben vi har gjort kan føre oss nærmere til et svar på hvor miljøgiften i Sklinnadjupet kommer fra.


BØRSTEMARK: Forekomstene av børstemark var mindre enn forskerne trodde på forhånd, men sjøpølsene gjør susen.

 

FAKTA:

  • Høye konsentrasjoner av enkelte miljøgifter i atlantisk kveite førte til at Fiskeridirektoratet i oktober 2017 stengte et helt fiskefelt ved ytre Sklinnadjupet.
  • Stengningen førte til at regjeringen bevilget fire millioner kroner til MAREANO-programmet i 2018 for å kartlegge havbunnen for metaller og miljøgifter.
  • Flere har pekt på at forurensningen kan ha en sammenheng med angivelig giftdumping fra plastindustrien på 1960- og 1970-tallet.

Kontaktpersoner:

Toktleder, forsker Frank Jakobsen
Norges geologiske undersøkelse
frank.jakobsen@ngu.no

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik, HI
tlf.: 908 21 630

Kommunikasjonsrådgiver
Sissel Kanstad, Kartverket
tlf.: 995 13 848

Kommunikasjonsrådgiver
Gudmund Løvø, NGU
tlf.: 990 91 742