Gå til hovedinnhold
HI 039859

Mareano-kart testes av fiskeflåten

17 fiskefartøy fra sju trålrederi er i gang med å teste ut Mareano-kart på kartplotterne sine. Kartene som testes viser terreng og bunntyper.

- Disse kartene er tilgjengelige i ulike formater som kan brukes i de vanligste kartplotterne, forteller Hanne Hodnesdal som er Kartverket sin representant i utøvende gruppe.

Testingen begynte i fjor, da ble kartene installert på 13 fiskefartøy, nå har det økt til 17.

- Nå venter vi i spenning på tilbakemelding fra fiskefartøyene som tester ut dette nye hjelpemiddelet, sier Frithjof Moy (Havforskningsinstituttet) som leder Mareano sin utøvende gruppe.

Fiskebåt

Fiskebåt på vei fra Bergen havn. Foto: Erlend Astad Lorentzen

Detaljerte kart og graderte opplysninger

Dybdekartleggingen gjennom Mareano gjøres med avanserte multistråleekkolodd. Disse dataene blir brukt til å lage terrengmodellene som viser detaljer på havbunnen. Imidlertid er det bare utenfor territorialgrensen at det er lov å presentere de mest detaljerte resultatene.

- Forsvaret har gradert opplysninger om havbunnen utenfor Norge. Det gjør at vi må redusere kvaliteten på dataene som viser terrenget i kystnære områder, forklarer Hodnesdal.

I tillegg til terrengmodellene, blir det også laget bunntypekart som viser hva bunnen består av. Opplysningene på disse kartene er ikke gradert.

- Bunntypekartene er basert på bunnreflektivitetsdata fra multistråleekkolodd, bunnprøver og observasjoner fra video, og gir like detaljert informasjon om havbunnens beskaffenhet både innenfor og utenfor territorialgrensen, sier Lilja R. Bjarnadóttir som er Norges geologiske undersøkelse sin representant i utøvende gruppe.

Tilgjengelige data

Det er imidlertid ikke bare på fiskefartøy kart og andre data fra Mareano kan brukes:

- Vi legger ut data som samles inn gjennom Mareano på mareano.no og geonorge.no etter hvert som de er kvalitetssikret, avslutter Moy.

kartsidene til Mareano kan interesserte enten se på ferdige kart, eller sette sammen sitt eget kart. Også andre typer data fra Mareano kan lastes ned hos de ulike dataeierne, disse finner du lenker til på datasiden vår.

Kontaktpersoner:

Frithjof Moy, Havforskningsinstituttet
478 00 024
frithjof.moy@hi.no

Hanne Hodnesdal, Kartverket
51 85 88 23
hanne.hodnesdal@kartverket.no

Lilja Rún Bjarnadóttir, NGU
944 97 728
Lilja.Bjarnadottir@NGU.NO