Gå til hovedinnhold
Sklinna blogg2 Anders utsikt nett

Teamet som jakter miljøgifter

Her er det tverrfaglige teamet som jakter på forurensningskilder på Sklinnadjupet. Medarbeidere i tre institusjoner fullfører et helt tokt sammen.


TOKTDELTAKERE: Fra venstre Valerie Bellec (NGU), Anne Sveistrup (HI), Anders Fuglevik (HI, i bagrunnen), Edgar Rasmussen (Kartverket), Frank Jakobsen (NGU, sittende), Harald Sæther, Daniel Brunstad, Glenn Maan, Arve Øverlie, Per Magne Hansen og Karl Alf Rydningen (Kartverket). Kurt Gjertsen var ikke til stede da bildet ble tatt.. Alle foto: MAREANO

Spesialtoktet går inn i historien som det første der alle de tre utøvende gruppene i MAREANO-programmet fullfører et helt tokt sammen.

Miljøgifter

Deltakere fra Kartverket, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse har siden 31. mai vært om bord i MS «Hydrograf» for å undersøke forekomster av miljøgifter i Sklinnadjupet, utenfor kysten av Trøndelag og Nordland.

Med ny båt, nytt mannskap, nye gjester og nye rutiner har det vært mange spente øyeblikk for deltakerne. Å samle inn havbunnsdata med avanserte ekkolodd er ikke noe nytt for verken skip eller mannskap, men for første gang har MS «Hydrograf» blitt brukt til å samle inn fysiske havbunnsdata ved å sende prøvetakere over ripa.

Tverrfaglig

Både mannskap og forskerne har fått prøvd seg i nye roller. Samarbeid og kommunikasjon har vært nøkkelen til en god utførelse av oppdraget. Så langt har vi lykkes.

Deling av erfaring og kunnskap på tvers av fagfelt skaper stor interesse blant deltakerne og bidrar til en større helhetlig forståelse av hva MAREANO faktisk handler om.


MS «HYDROGRAF»: Etter mobiliseringen dagen før avgang fra Rørvik.

FAKTA:

  • Høye konsentrasjoner av enkelte miljøgifter i atlantisk kveite førte til at Fiskeridirektoratet i oktober 2017 stengte et helt fiskefelt ved ytre Sklinnadjupet.
  • Stengningen førte til at regjeringen bevilget fire millioner kroner til MAREANO-programmet i 2018 for å kartlegge havbunnen for metaller og miljøgifter.
  • Flere har pekt på at forurensningen kan ha en sammenheng med angivelig giftdumping fra plastindustrien på 1960- og 1970-tallet.


BOXCORER: Arve, Frank og Per tar imot boxcoreren i det den kommer over ripa. Anne holder styretau og Karl kjører vinsj.


GRABB: Daniel og Anders holder grabben stødig mens Anne spyler ut sand og leire før neste prøvetaking. Grabben brukes hovedsakelig for å sjekke bunnforholdene før vi sender ut større og tyngre redskaper.


MULTICORER: Her kommer multicoreren opp med sedimenter i kjernene. Prøvetakeren styres trygt inn på dekk med styretau og tas her hånd om av Daniel.


BØLGE: Tidvis opp mot fem meter høye bølger førte til stans på prøvetakingen for blant andre Valerie en stakket stund. I mellomtiden vasket bølgene det tilgrisete dekket.


BIFANGST: Havet yrer av liv. Vi får derfor mye mer enn forventet, blant annet denne blekkspruten, viser Frank.


HIMMEL OG HAV: Når solen skinner kan man få fine øyeblikk som dette. På dekk kan vi ofte nyte utsikten. Fra venstre Anders, Anne og Valerie.

Kontaktpersoner:

Toktleder, forsker Frank Jakobsen
Norges geologiske undersøkelse
frank.jakobsen@ngu.no

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik, HI
tlf.: 908 21 630

Kommunikasjonsrådgiver
Sissel Kanstad, Kartverket
tlf.: 995 13 848

Kommunikasjonsrådgiver
Gudmund Løvø, NGU
tlf.: 990 91 742