Gå til hovedinnhold

Effektivt sjømålingstokt på Svalbard

Mye godt vær og lite sjøis førte til et effektivt sjømålingstokt på Svalbard for Kartverkets fartøy MS Hydrograf. Til sammen ble 823 km2 dybdekartlagt. 

foto av utsikt fra bro
KONGSFJORDEN: Kartverkets farøty på tokt innerst i Kongsfjorden, foran Olebreen. Foto: Kartverket

En arktisk sommer er overstått for mannskapet om bord på MS Hydrograf. Etter et vellykket forskningstokt sammen med Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse på Sklinnabanken, satte MS Hydrograf kursen nordover for årets Svalbard-sesong.

MS Hydrograf ankom øygruppa siste uka i juni til det som kan kalles en typisk sommerdag der oppe; grått, lavt skydekke og vind. 

Rijpfjorden og Kongsfjorden

Etter avgang gikk turen direkte til Sjuøyane og videre til 81°N for oppstart av sjømåling i ytre deler av Rijpfjorden. Flott vær og lite sjøis gjorde at arbeidet ble ferdig på to uker, og MS Hydrograf satte da kursen mot Ny-Ålesund for del to av årets Mareano-målinger på Svalbard.

På vei tilbake blåste det opp til et ganske ufyselig uvær om natten, med liten storm langs vestkysten før ankomst i Kongsfjorden. Dagen etter fant heldigvis værgudene ut at de skulle spille på lag. MS Hydrograf fikk ti flotte dager som resulterte i en effektiv operasjon ut fra kaien ved verdens nordligste bosetning. Tre grunne områder ved Kvadehuken, Kapp Mitra og Kapp Guissez ble sjømålt. Dermed var et særdeles vellykket Mareano-tokt i havn, og MS Hydrograf fortsatte med dybdekartlegging ved Amsterdamøya, Freemansundet og Adventbukta.

kartmodell, terreng
SJUØYFLAKET: Terrengmodell fra Sjuøyflaket som ligger på 80–120 meters dyp, nord av Nordaustlandet på Svalbard. Dataene er målt av MS Hydrograf med multistråleekkoloddet EM710, og terrengmodellen er i 1x1 m grid. Bilde: Kartverket/Mareano

Kartlegger biologi, geologi, kjemi og forurensing

18. august startet Mareano sitt geologi-, biologi- og kjemi-tokt vest og nord for Svalbard. Denne gang med Havoforskningsinstituttets fartøy G.O. Sars. Forhåpentligvis blir forholdene like gode som under dybdekartleggingstoktet tidligere i sommer.

foto av båt som ligger til kai
BLANKSTILLA: Mye godt vær har ført til et effektivt sjømålingstokt på Svalbard. Foto: Kartverket

 

selfie av mannskap på fjelltur
PLATÅFJELLET: Etter obligatorisk skyteøvelse i Longyearbyen før toktstart, ble det tid til en rundtur over Platåfjellet for deler av mannskapet om bord på MS Hydrograf. Foto: Kartverket

 

Kontakt

Hanne Hodnesdal
Ansvarlig for Mareano i Kartverket
Tlf.: 51 85 88 23

Sissel Kanstad 
Kommunikasjonsrådgiver, Kartverket
Tlf.: 995 13 848