Gå til hovedinnhold
kveite

Kveite. Foto: A Rikardsen (Havforskningsinstituttet)

Lite miljøgifter på Sklinnadjupet

Omfattende undersøkelser av fiskefeltet Sklinnadjupet utenfor kysten av Trøndelag og Nordland har foreløpig ikke ført til funn av forurensningskilder i området.

Kartleggingen og analyser av miljøgifter i sedimenter på havbunnen, ble satt i gang tidligere i år etter at det ble funnet miljøgifter i atlantisk kveite.

– Resultatene fra undersøkelsene viser jevnt over ingen eller lave funn av miljøgifter. Fiskefeltet hvor det ble oppdaget miljøgifter i kveite i fjor, er veldig stort, på over 6000 kvadratkilometer. Det er derfor både vanskelig og tidkrevende å lete etter mulige forurensningskilder her, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Signe Nåmdal.

Etter at det ble funnet høye nivåer av miljøgifter i kveite fra ytre Sklinnadjupet, ble fiske etter kveite i området stanset i 2017. Miljødirektoratet fikk i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å undersøke hva bakgrunnen for de høye nivåene skyldes.

Samme "diett"

Miljødirektoratet foretok umiddelbart etter stengningen av fisket, ytterligere undersøkelser av kveita for å finne ut om miljøgiftene kom fra maten den hadde spist.

– Resultatene viste at de høye nivåene av miljøgifter ikke kunne forklares ved at kveitene hadde en annen diett enn kveiter fra andre norske havområder. Siden den innledende undersøkelsen viste at dietten ikke kunne forklare de høye nivåene, gikk vi videre for å undersøke om det er en eller flere forurensningskilder som har ført til de høye giftnivåene i kveitene, sier Signe Nåmdal.

Miljødirektoratet fikk via havbunnskartleggingsprogrammet Mareano tilgang på allerede innhentede sedimentprøver fra havbunnen og i samarbeid med Equinor og Mareano tilgang på nye prøver.

Akvaplan-niva fikk oppdraget å gjennomføre undersøkelse av en rekke miljøgifter i totalt 34 sedimentprøver.

Lave nivåer

Resultatene fra undersøkelsen viser jevnt over ingen eller lave miljøgiftsnivåer, som er innenfor nivåer målt i andre områder langs norskekysten. Ingen av de analyserte sedimentene i og rundt ytre Sklinnadjupet, viste forhøyde miljøgiftkonsentrasjoner som forklarer de forhøyde nivåene av miljøgifter i kveite fra dette området.

Det er dermed fremdeles usikkert hva som er årsaken til miljøgiftene funnet i kveite.

Fakta

  • Mareano fikk en ekstrabevilgning på fire millioner kroner i år for å kartlegge i området.
  • Programmet har i regi av Havforskningsinstituttet, NGU og Kartverket gjennomført et ekstraordinært tokt i området for å innhente kunnskap om havbunnen. Resultater fra dette er forventet i 2019.
  • Havforskningsinstituttet vil som en del av Mareano-programmet også gjennomføre nye analyser i kveite fra det stengte feltet, for å vurdere om situasjonen har endret seg siden forrige kveiteundersøkelse. Resultatene fra dette vil tidligst komme mot slutten av neste år.

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik, HI
tlf.: 908 21 630

Kommunikasjonsrådgiver
Sissel Kanstad, Kartverket
tlf.: 995 13 848

Kommunikasjonsrådgiver
Gudmund Løvø, NGU
tlf.: 990 91 742