Gå til hovedinnhold
Mikroplastprøve2 nett mar

Mikroplastrapport tilgjengelig

10 sedimentprøver fra kartleggingsprogrammet MAREANO er undersøkt for innhold av mikroplast.

Nå foreligger resultatene i en ny rapport.

Resultatene viser at det er funnet mikroplast i samtlige 10 prøver som er fordelt fra Norskehavet i sør til Varangerfjorden i nord. Prøvene er fra fjorder, kontinentalsokkelen, kontinentalskråningen og foten av kontinentalskråningen på nesten 2000 meters havdyp.

Det største antall partikler er funnet i prøver fra Norskehavet. Prøver lengre mot nord, utenfor Lofoten og i Varangerfjorden, har færre antall partikler.

Her er rapporten (Jensen, H.K.B., Cramer, J.: MAREANOs pilotprosjekt på mikroplast - resultater og forslag til videre arbeid. NGU Rapport 2017.043, 51 s.)

Finner mikroplast på havbunnen

KONTAKTPERSONER:
Forsker Henning K. B. Jensen,
Norges geologiske undersøkelse,
henning.jensen@ngu.no

Kommunikasjonsrådgiver
Gudmund Løvø,
Norges geologiske undersøkelse,
gudmund.lovo@ngu.no