Gå til hovedinnhold
Arendal by

Konferansen arrangeres i Arendal fra mandag 6. til fredag 10. mai 2024. Foto: Peter Prokosch/GRID-Arendal (Lisens: CC BY NC SA 2.0)

Internasjonal konferanse om havbunnskartlegging

Forskerhjørnet: I mai 2024 holdes GeoHab2024-konferansen i Arendal. Konferansen samler forskere fra hele verden som med et vidt spekter av verktøy utvikler nye metoder for kartlegging av habitater på havbunnen.

Målet er å understøtte økosystembasert forvaltning av havet og ressursene.

Marine Geological and Biological Habitat Mapping (GeoHab) har arrangert årlige konferanser siden 2001, på ulike steder over hele kloden. 

Deltakerne er geologer, biologer, økologer, akustikere, statistikere, ingeniører, GIS-analytikere og miljøforvaltere. Møtene har vanligvis 100-160 deltakere, og er en utpreget tverrfaglig og spennende møteplass for å utveksle kunnskap og idéer, og bygge nettverk på tvers av landegrenser. 

Fordi deltakerantallet er begrenset, er det mulig å kjøre konferansen uten parallelle sesjoner. Dette stimulerer til dialog mellom deltakere fra ulike fagmiljøer. Videre deltar en rekke industribedrifter som viser frem det ypperste innen kartleggingsteknologi, noe som også gir grunnlag for gode diskusjoner. 

Konferansen arrangeres av GRID-Arendal/University of Tasmania, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Ophelix, i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Assuranceforeningen GARD og Raet nasjonalpark.

Årets temaer er:
•    Shelf and deep-sea habitats
•    Coastal and shallow water habitats
•    Polar environments
•    New approaches and technologies 
•    Climate change and other human impacts
•    Deep sea minerals
•    Urban Sea Systems
•    Marine spatial planning, science communication, and management 

Mer informasjon og registrering.

Fristen for å sende abstrakt for foredrag eller plakat er 31.1.2024. Frist for registrering er 29.2.2024.

Kontakt

Bilde av Terje Thorsnes

Terje Thorsnes

Norges geologiske undersøkelse
452 81 775