Gå til hovedinnhold
Havsuler og plast Foto Roger Brendhagen2 listevisning

Havsuler bygger seg reir av plast på øya Runde på Sunnmøre. Flere millioner tonn plast havner i havet hvert år. Foto: Roger Brendhagen

Enorme mengder plast i havet

- Mikroplast finnes så å si overalt, forteller geokjemiker Henning K. B. Jensen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Nylig arrangerte Mareano-programmets kjemigruppe et fagmøte om mikroplast i marine sedimenter.

FNs miljøprogram anslår at det årlig havner mellom ni og 14 millioner tonn plast i havet.

- I Mareano har vi registrert og kvantifisert mikroplast siden 2016. Resultatene viser fra null til nesten 15 000 partikler pr. kilo sediment, og lokaliteten med høyeste konsentrasjon er funnet nord for Svalbard, sier Jensen.

Spres og avsettes

Forskerne gransker mikroplast i sedimentene fra kjerner som de tar opp fra havbunnen. Introduksjonen av plast i det marine miljøet skjedde rundt 1950, men kjemiprøvene påviser også plast under 1950-nivået i kjernene.

- Hvorfor det er slik er foreløpig ikke godt nok forstått. Det kan ha noe med bioturbasjon å gjøre, at små organismer som graver seg nedover i sedimentene også kan trekke med seg plast, antyder Jensen. 
Han opplyser at plasten spres og avsettes på ulike steder i havet gjennom både havstrømmer, sedimentasjonsmiljøet, forsøpling og smelting av sjøis.

Havsuler ligger på et reir av plastpartikler.
Havsuler bruker store og små plastpartkler for å bygge seg reir ved kysten. Bildet er tatt ved fuglefjellet på øya Runde på Sunnmøre. Foto: Roger Brendhagen

Fra jord til sjø

Om lag 40 personer deltok på mikroplastseminaret, som ble arrangert ved NGU tidlig i mars. Her fortalte stipendiat Jakob B. Cyvin ved NTNU blant annet om et pågående forskningsprosjekt om hvordan kystnær jord også er kilde for mikroplast i det marine miljøet.

- For ikke bare skylles plasten opp på land og sedimenteres der, det skjer også en lekkasje tilbake til sjøen. Men hvor mye avrenning vi snakker om er fortsatt usikkert, forklarte Cyvin.

Også forskning knyttet til bildekkpartikler i norske sedimenter ble tatt opp på seminaret. Forsker Elisabeth Rødland ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) opplyste at grabbprøver fra 24 marine stasjoner og 15 stasjoner i ferskvann, viser høyest konsentrasjon av partikler innerst i Oslofjorden.

Fagseminaret omfattet også informasjon om, og utveksling av, erfaringer om prøvetaking og analysemetoder.

Les også: Statsråd: - Havkunnskap ekstremt viktig

Fakta: Mikroplast

Mikroplast kan dannes når større plastgjenstander brytes ned til mindre bestanddeler. Det skjer for eksempel når gummi slites av bildekk, ved vasking av plastbaserte klær i vaskemaskin, når plast som ligger ute i naturen brytes ned, eller blir sprø og sprekker opp i små biter. Mikroplast er også blitt påvist i organismer på alle nivåer i den marine næringskjeden. (Kilde: Store norske leksikon)

Kontakt

Bilde av Henning Jensen

Henning Jensen

Norges geologiske undersøkelse
Fysiske egenskaper og uorganiske komponenter
Forsker
73 90 43 05
Bilde av Stepan Boitsov

Stepan Boitsov

Havforskningsinstituttet
Organiske forbindelser
Kjemiker
922 44 996