Gå til hovedinnhold

Nyheter

Resultat: (575) Viser 1 - 30

Livet på havbunnen kledd med farger

Biomangfoldet i Kvitøyrenna

19.04.2024

Toktdagbok: Dette er den fjerde gangen Mareano har tokt som dekker deler av Kvitøyrenna, og vi begynner å få et godt overblikk over mangfoldet av dyre- og plantelivet på havbunnen slik vi kan observere det på video. 

Isbryter på vei gjennom isen. Vi ser bakover og kan se

Kursen går mot Kvitøyrenna

15.04.2024

Toktdagbok: 10. april satte forskningsskipet Kronprins Haakon kursen mot Kvitøyrenna, som ligger om lag 1100 km i rett luftlinje nord for Tromsø.

Kartustnitt som markerar område i Nordjøen og Norskerenna som er planlagt å djupnekartlegge i 2024, samt område som blei djupnekartlagt i 2023.

Djupnekartlegg i Nordsjøen i 2024

10.04.2024

I sommar skal Mareano djupnekartlegge mykje i Nordsjøen og i Norskerenna, inkludert i dei moglege havvindområda «Vestavind F» og «Sørvest F». 

Foto av alle toktdeltakerne. De står på dekk foran styrehuset.

Toktavslutning Sørlige Nordsjø II og Vestavind B

21.03.2024

Toktdagbok: Etter 12 innholdsrike dager i Nordsjøen om bord på FF «Kronprins Haakon» nærmer Mareano-toktet seg slutten for denne gang.

Svart bøtte med diverse sjøliv.

Livet på grunnen

19.03.2024

Toktdagbok: De siste dagene har vi avdekket en verden under havoverflaten som er langt mer variert enn det enkle bildet av "sand og mudder" mange kanskje forestiller seg.

Markert gult og rødt ved bunnen av nordsjøen på et kart

Blant mammut og steinalderfolk ved Doggerland

18.03.2024

Toktdagbok: Siste del av årets første Mareano-tokt kartlegger mulige havvindområder i området kalt Sørlige Nordsjø II. Dette er et grunt havområde med vanndyp på 50-70 meter. Etter siste istid var dette tørt land og leveområde for både mammut og mennesker.

kart som viser sognefjorden havet som ligger til vest, norskerenna. Med røde streker som markerer Troll og Vestavind B

Troll i Norskerenna

12.03.2024

Toktdagbok: Starten av årets første Mareano-tokt har hatt fokus på områdene rundt Troll-feltet i Nordsjøen. Her kartlegger Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøklelse bunnforhold og naturmiljø i området Vestavind B, med tanke på mulig framtidig vindkraftutbygging.

Foto som viser kjølvannet bak en båt. Himmelen er farget av solnedgnag.

På jakt etter vinden – vi kartlegger fremtidens havvindområder

11.03.2024

Toktdagbok: I nydelig solskinn og med bergensvår i luften gikk mobiliseringen av FF «Kronprins Haakon» for årets første Mareano-tokt knirkefritt, som velsmurte dørhengsler.

Havsuler og plast Foto Roger Brendhagen2 listevisning

Enorme mengder plast i havet

07.03.2024

- Mikroplast finnes så å si overalt, forteller geokjemiker Henning K. B. Jensen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Nylig arrangerte Mareano-programmets kjemigruppe et fagmøte om mikroplast i marine sedimenter.

Arendal by

Internasjonal konferanse om havbunnskartlegging

19.01.2024

Forskerhjørnet: I mai 2024 holdes GeoHab2024-konferansen i Arendal. Konferansen samler forskere fra hele verden som med et vidt spekter av verktøy utvikler nye metoder for kartlegging av habitater på havbunnen.

Terrenmodell som viser havbunnslandskap i Nordsjøen. Kilde: Kartverket / Mareano

Dybdedata frå Sørleg Nordsjø 2

16.01.2024

Terrengmodellar frå havvindområdet Sørleg Nordsjø 2, både karttenester og datasett, er publisert i Kartverkets tenester.

 Kartutsnitt med delar av Noreg drapert av ein grå terrengmodell. Boksar i forskjellige fargar markerer område i Norskehavet kor Mareano-programmet planlegg eller har djupnekartlagt.

Djupnekartlegging ute på anbod

02.01.2024

I 2024 vil Mareano-programmet djupnekartleggje område i Nordsjøen. Ein open anbodskonkurranse er publisert.

Prøvetaking på havbunnen

Undersøker sammenheng mellom tråling og karbon

24.10.2023

Toktdagbok: Mareanos høsttokt var lagt til Skagerrak. Ett av målene var å undersøke om tråling påvirker havbunnen slik at karbon frigjøres fra sedimentene, med negative effekter på miljøet.

Talestolen nett

Statsråd: - Havkunnskap ekstremt viktig

23.10.2023

- Vi må forstå havet! Norges nye klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) var klokkeklar under den nylig avholdte Mareano-konferansen: - Utvikling og forvaltning av havet må bygge på kloke avveininger der kunnskap er en ekstremt viktig forutsetning.

Funiculina ser ut som en rosa piperenser. Noe som ser ut som lange tråder er tvinnet rundt den, dette er en Asteronyx .

Bambuskorallskogene i Nordsjøen

20.10.2023

Toktdagbok: Bambuskorallskog er en naturtype som domineres av bambuskorall (Isidella lofotensis). Den er begrenset i utbredelse til enkelte dype fjorder og enkelte små forekomster på norsk kontinentalsokkel.

Nordsjøen Vindturbiner AdobeStock mareano

Forslag om Mareano-kartlegging for havvind

18.10.2023

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) våren 2023 fram en oversikt over norske havområder de mener kan være egnet for energiproduksjon, spesifikt havvindanlegg.

Sedimenter på bunnen

Fjell og dype daler i Skagerrak

16.10.2023

Toktdagbok: I sjøkart kan vi se at det går en dyp renne i havbunnen sørover fra Langesund og Langsundbukta. Rennen, som på det dypeste er over 400 meter, kan betraktes som en fortsettelse av Frierfjorden-Langesundfjorden ut i Skagerrak.

Deler av vraket på litt avstand.

Fann ukjent ubåt-vrak frå 2. verdskrig

16.10.2023

Etter over 80 år på havbotnen er det som truleg er vraket av den britiske ubåten HMS Thistle oppdaga utanfor Rogaland.

Utsikt fra akterenden på et skip og bakover mot en fargerik soloppgang.

Fortsetter kartleggingen i sør

10.10.2023

Toktdagbok: Årets tredje og siste Mareano-tokt for å kartlegge biologi, geologi og kjemi er i gang. Denne gangen er målet å gjøre ferdig kartleggingen av de kystnære havområdene i Skagerrak som ble startet i fjor.

Mareano-logo

Bli med på Mareano-konferansen 19. oktober

03.10.2023

Få fersk kunnskap om havbotn og spennande foredrag om marine næringer og internasjonal havkartlegging. Konferansen er gratis.

Gass Fig1 nett

3,3 kilometer høy naturlig gass-søyle

18.08.2023

Verdens kanskje høyeste gass-søyle strømmer ut fra Norges største dyp. Fra 3 900 meters havdyp i Molloydypet vest av Svalbard, driver gassen hele 3,3 kilometer oppover i vannmassene.

Slangestjerne som klamrar seg til piperensar.

Brått var toktet over

17.07.2023

Toktdagbok: Mareanos sommartokt avslutta med observasjon av plast- og metallskrot på dei djupe lokalitetane, mens sjeldan samspel mellom slangestjerner og pipereinsarane fascinerte forskarane. Dessverre avslutta toktet med uventa utfordringar då videoriggen blei tapt på 320 meters djup.

Tokt2 fig2 top metallic box nett

Slam, sennep og Mareano

14.07.2023

Toktdagbok: Vi er no i den djupaste delen av Skagerrak for å undersøkje ein noko uvanleg sjøbotn. Etter 2. verdskrig, og så seint som på slutten av 60-talet, var det vanleg å søkke gammal ammunisjon i djupe vatn eller i sjøen.

Tett bestand av hanefot på sandbunnen.

Sjøfjærenger på dyp slambunn i Skagerrak

10.07.2023

Toktdagbok: Årets andre Mareanotokt foregår fra 3. til 17. juli i Nordsjøen og Skagerrak. Tre områder; vest av Utsira, Lille Fiskebank (sentralt i Nordsjøen) og indre deler av Norskerenna.

Medusahoder og fjærstjerner

Meld deg på Mareano-konferansen 2023

07.07.2023

Du får høyre om dei siste resultata frå Mareano-kartlegginga, nye marine næringar og internasjonal havkartlegging. Velkommen til konferanse 19. oktober i Oslo.

Midt Norge rygger nett ny

Mareano-data i forskning på issmelting i Antarktis

16.06.2023

Britiske og norske forskere har brukt data fra Mareano-programmet til å se på hvor raskt iskappen over deler av Antarktis kan smelte tilbake. Resultatene er nylig publisert i tidsskriftet Nature.

Kaldtvannskoraller

Nytt kart viser kor korallane våre kan trivast

13.06.2023

Noreg har truleg flest kaldvasskorallrev i verda – og dei er truleg viktigare enn vi trudde. På det nye kartet vårt kan du sjå i kva område det er best leveforhold for korallar, og dermed kor det er størst sjanse for å finne dei.

Kjemi Multicorer nett

Lite forurensning i bunnprøver

02.06.2023

Forskerhjørnet: NGU og Havforskningsinstituttets nye miljøkjemirapporter for Norskehavet og Spitsbergenbanken er lagt ut her på mareano.no.

Blogg Primnoa Lophelia sei Sklinnab

Ny oversikt over «ukjente» miljødata fra havbunnen

05.05.2023

Nå foreligger en oversikt over miljødata fra norske havområder som ennå ikke er gjort tilgjengelig. – Meget nyttig, sier forsker Terje Thorsnes ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

O-skjel ser ut nesten som blåskjell. På bildet er det mange o-skjell og steiner som sammen dekker bunnen.

Oase i et tapt land

03.05.2023

Toktdagbok: På Mareano-toktet til Nordsjøen har vi senket videokameraet ned til havbunnen, og sett mange flate landskap med sandbunn hvor vi bare så sjøstjerner og flyndrer. Men noen ganger kommer vi til andre landskap som får oss alle til å sette oss opp og si «wow»!