Gå til hovedinnhold
Barentshavet Strukturer pa havnbunn mai2013 05m figur1 web

Nye bilder av terrenget i Barentshavet

Karttjenesten som viser terrenget på havbunnen i Barentshavet er oppdatert med nye data og flere bilder. Området ligger på 200-300 meters dyp, er relativt flatt og med mange strukturer på havbunnen: Kanaler, forhøyninger, pockmarks og pløyemerker etter isfjell.

Dybdekartlegging pågår i det tidligere omstridte området i Barentshavet langs grensen mot Russland. Etter hvert som data blir samlet inn og kvalitetssikret blir det laget terrengmodeller i 5, 25 og 50 meters oppløsning. Terrengmodellene brukes videre til å lage skyggerelieffbilder. Relieffbildene i denne artikkelen er basert på 5 meters oppløsning mellom dybdepunktene.


Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning 5 meter mellom dybdepunktene. Selv om havområdet er relativt flatt, så er det mange strukturer på havbunnen. Dybde 260 meter.


Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning 5 meter mellom dybdepunktene. Havbunnen er preget av pløyemerker fra isfjell (striper som viser isens bevegelse) og pockmarks (runde groper dannet av gass- eller væskeutstrømming). Dybde 250 meter.


Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning 5 meter mellom dybdepunktene. Havbunnen er preget av rygger (forhøyninger) og pockmarks (runde groper dannet av gass- eller væskeutstrømming). Dybde 260 meter.


Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning 5 meter mellom dybdepunktene. Havbunnen er preget av pløyemerker fra isfjell (striper som viser isens bevegelse) og en tydelig markert kuleformet hump (diameter ca. 800 meter og høyde 30 meter). Dybde 250 meter.

Ugraderte data

Terrengmodellene fra dette området i Barentshavet som nå er gjort tilgjengelig ligger i sin helhet utenfor territorialgrensen. Dette medfører at disse dataene er ikke er graderte av Forsvaret, selv i høyoppløselige versjoner.

Formidling

Parter i Norge digitalt har mulighet til å laste ned terrengmodeller fra Norge digitalt sin nedlastingsportal www.geonorge.no.
Andre kunder kan henvende seg direkte til Kartverket sjødivisjon, send e-post til  sjodata@kartverket.no.

Tilgjengelig for innsyn

På bakgrunn av terrengmodellene har Kartverket generert skyggerelieffbilder.
Disse bildene har blitt gjort tilgjengelige for innsyn gjennom en åpen karttjeneste (wms-tjeneste): http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.havbunnsraster2

En wms-tjeneste er en type visningstjeneste som gjør at brukere kan se på data i egne portaler og GIS-programmer, men data kan ikke lastes ned.

Wms-tjenesten for skyggereileff av havbunnen er blant annet tatt i bruk på mareano.no.

For å få fram detaljene i terrengmodellen med grid på 5 meters oppløsning må man zoome seg inn i kartbildet. Når en ser på et kart for et stort område, det vil si i liten målestokk (mindre enn 1:500 000), vil det vises et oversiktsbilde med 200 meters oppløsning. Zoomer en seg inn på kartet vil en automatisk gå over til 50 meters oppløsning, og etter hvert videre til 25 og 5 meters oppløsning mellom dybdepunktene.

Kartverket har flere andre åpne wms-tjenester som kan brukes i portaler og GIS-programmer. Les mer om visningstjenester på kartverket.no. En liste over alle Kartverkets wms-tjenester finnes her. Sett deg inn i vilkår for bruk av Kartverkets nett-tjenester. Les mer om dataformidling her.

Geologisk, biologisk og kjemisk kartlegging

Den geologiske, biologiske og kjemiske kartleggingen i dette området starter i 2013.

Les også:

MAREANO-tokt i 2013

Parallell sjømåling i Barentshavet

Ta en titt på havbunnen i Barentshavet

Kontaktpersoner

Ansvarlig dybdekartlegging
Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630