Gå til hovedinnhold
MV Victor Hensen

Parallell sjømåling i Barentshavet

Gjennom hele vinteren har ett fartøy dybdekartlagt i Barentshavet, langs grensen mot Russland, i regi av MAREANO. I mars ble enda et fartøy mobilisert.

Det er det tyske firmaet Fugro OSAE som er ansvarlig for gjennomføringen av dybdekartleggingen på oppdrag fra MAREANO. Fartøyet M/V Victor Hensen har sjømålt hele vinteren i tidligere omstrid område langs grensen mot Russland. I mars ble også fartøyet M/V Karoline satt inn i kartleggingsarbeidet.

Værhard vinter

I vinter har ikke været vært det beste, og fremdriften i kartleggingen har derfor vært relativt langsom.

Været er alltid en utfordring ved havmålinger, siden det ikke finnes øyer som gir le. Mye vind og bølger kan gi dårlige dybdedata. I verste fall må fartøyet avslutte målingene og vente til været blir bedre.

Men med to fartøy og bedre vær så har fremdriften i dybdekartleggingen i Barentshavet økt.

Områder som skal dybdekartleggs i Barentshavet i regi av MAREANO i 2013.

Fartøyene MV Victor Hensen (til venstre) og MV Karoline.

Dybdekartlegging

Dybdekartleggingen utføres ved hjelp av et multistråleekkodd som er montert under båten. Les mer om dybdekartlegging her.

Det blir fortløpende laget terrengmodeller i 5, 25 og 50 meters oppløsning av dataene som samles inn.

Les mer om tidligere publiserte resultater fra det tidligere omstride området i Barentshavet i artikkelen "Ta en titt på havbunnen i Barentshavet".

Geologisk, biologisk og kjemisk kartlegging

Den geologiske, biologiske og kjemiske kartleggingen i den sørligste delen av det tidligere omstride området Barentshavet starter sommeren 2013.

Kontaktpersoner

Ansvarlig dybdekartlegging
Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630