Gå til hovedinnhold
Skyggerelieff-Barentshavet-terrengmodell-med-opplosning-5-meter-preget-av-ployemerker-og-pockmarks

Ta en titt på havbunnen i Barentshavet

En digital terrengmodell for den sørligste delen av tidligere omstridt området i Barentshavet er nå publisert. Den viser at terrenget på havbunnen er preget av pockmarks (gassoppkommer) og pløyemerker etter isfjell.

Området som nå er kvalitetssikret og publisert har et areal på cirka 9500 km2. Det tilsvarer omtrent landarealet for Rogaland fylke. Dette området ble oppmålt sommer og høst 2011 og vår 2012, og er vist i figuren under. Det er laget terrengmodeller i 5, 25 og 50 meters oppløsning.

Deler av tidligere omstridt område i langs grensen mot Russland ble kartlagt med multistråleekkolodd i 2011, etter bevilginger på revidert statsbudsjett. Kartleggingen ble videreført i 2012 og fortsetter i 2013.

Figur 1: Skyggerelieff av havbunnen i blåskala. Den sørlige delen (ca 9500 km²) av tidligere omstridt område langs grensen mot Russland er ferdig dybdekartlagt, og resultatene er tilgjengelige.
Skyggerelieff av havbunnen i blåskala. Den sørlige delen (ca 9500 km²) av tidligere omstridt område langs grensen mot Russland er ferdig dybdekartlagt, og resultatene er tilgjengelige.

FFigur 2: Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning 5 meter. Havbunnen er preget av pløyemerker fra isbreer (striper som viser isens bevegelse) og pockmarks (runde groper dannet av gass- eller væskeutstrømming).
Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning 5 meter. Havbunnen er preget av pløyemerker fra isbreer (striper som viser isens bevegelse) og pockmarks (runde groper dannet av gass- eller væskeutstrømming).

Ugraderte data

Terrengmodellene fra området i Barentshavet som nå er gjort tilgjengelig ligger i sin helhet utenfor territorialgrensen. Dette medfører at disse dataene er ugraderte, selv i høyoppløselige versjoner.

FFigur 3: Skyggerelieff av havbunnen. Dybde cirka 320 meter. Mye pockmarks i venstre del av bilde. Terrengmodellen har 5 meter oppløsning.
Skyggerelieff av havbunnen. Dybde cirka 320 meter. Mye pockmarks i venstre del av bilde. Terrengmodellen har 5 meter oppløsning.

Formidling

Parter i Norge digitalt har mulighet til å laste ned data fra Norge digitalt sin nedlastingsportal geonorge.no.

Andre kunder kan rette henvendelse direkte til Kartverket sjødivisjonen, sjodata@kartverket.no.

På bakgrunn av terrengmodellene har Kartverket generert skyggerelieffbilder. Disse bildene har blitt gjort tilgjengelige for innsyn gjennom en åpen karttjeneste (wms-tjeneste):
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.havbunnsraster2

Denne wms-tjenesten er blant annet tatt i bruk på mareano.no og norgeskart.no.

For å få fram detaljene i terrengmodellen med 5 meters oppløsning må man zoome seg inn i kartbildet. Når en ser på et kart for et stort område, det vil si i liten målestokk (mindre enn 1:500 000), vil det vises et oversiktsbilde med 200 meters oppløsning. Zoomer en seg inn på kartet vil en automatisk gå over til 50 meters oppløsning, og etter hvert videre til 25 og 5 meters oppløsning

Les mer om dataformidling her.

rFigur 4: Vrak på cirka 300 meters dyp er synlig i skyggerelieff av havbunnen i tidligere omstridt område.  Vraket er cirka 15 meter bredt og cirka 130 meter langt. Terrengmodellen har 0,25 meters oppløsning.
Vrak på cirka 300 meters dyp er synlig i skyggerelieff av havbunnen i tidligere omstridt område.  Vraket er cirka 15 meter bredt og cirka 130 meter langt. Terrengmodellen har 0,25 meters oppløsning.

Geologisk, biologisk og kjemisk kartlegging

Den geologiske, biologiske og kjemiske kartleggingen i dette området starter i 2013.

Kontaktpersoner

Ansvarlig dybdekartlegging
Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630