Gå til hovedinnhold
Fig2 R731VL759 b 00 06 29

MAREANOs høsttokt er i gang

Toktdagbok: MAREANOs høsttokt har pågått en uke nå, og vi har dratt inn til Sortland for å skifte mannskap på ”G.O. Sars”. Etter et døgn med godt vær i starten av toktet måtte vi avbryte dybdekartleggingen av de to gjenstående områdene (samlet areal på ca 2000 km2) ytterst i Nordland VI, utenfor Lofoten. Da var bølgene opp til seks meter høye.

 

Stor svamp og uer på sokkelen.
Stor svamp og uer på sokkelen.

Med over 2 km ned til bunnen blir dybdedataene fulle av støy i slikt vær, og kartene som lages på bakgrunn av dataene blir ubrukelige. Siden det også er for risikabelt å bruke videoriggen på dypt vann i store bølger la vi om kursen og trakk inn på den ytterste delen av kontinentalsokkelen. Her er vanndypet 200-500 m, bølgene lavere og vekten av videoriggen og kabelen mye mindre. Vi filmet havbunnen og tok prøver med grabb, kjerneprøvetakere, bomtrål og epi-bentisk slede fram til været tillot oss å dra ut igjen på dypet for å fullføre dybdekartleggingen.

Havmus
Havmus.

Nå er dybdekartleggingen ferdig, og 22 lokaliteter har blitt filmet. På fire av lokalitetene er det også tatt prøver med ulike innsamlingsredskap. Til nå har vi kun undersøkt tre lokaliteter dypere enn 700 m. Den dypeste lokaliteten var på 1900 m sydvest i Nordland VI. Det gjenstår mange stasjoner å undersøke, men heldigvis varer toktet helt til den 19. oktober. En god del av denne tiden går bort i gangtid mellom undersøkelseslokalitetene, og vi kan også være temmelig sikker på at vi vil få perioder med sterk vind og høye bølger igjen. Slik er det bare, og det var derfor litt surt å seile inn til Sortland i strålende sol og flatt hav.

Filigranmakk
Filigranmakk.

De områdene vi har undersøkt så langt har vært bankområder med sand, grus og stein, den øvre delen av skråningen med sand og grus, og dyphavsletten med mudder og kompakte sedimenter (”leir-stein”). Disse tre forskjellige områdene har en tydelig forskjellig fauna, og med detaljerte analyser av materialet senere på land kan vi dele områdene inn i flere karakteristiske naturtyper.

Svamp og krepsdyr
På stilken til svampen Stylocordyla står ofte små krepsdyr.

På mandag (19.09) bærer det til havs igjen. Da er NRK med om bord, de skal gjøre opptak til et naturprogram.

Kart
Kartet viser kurslinjen til "G.O. Sars" fram til mandag 19. september. Lokaliteter som er undersøkt på dette toktet vises som lysegrønne (videostasjoner) og mørkegrønne (både video- og innsamlings-stasjoner). Punktene utenfor linja er lokaliteter som er undersøkt på tidligere tokt.

Kontaktpersoner

Toktleder del 1/biologi
Pål Buhl-Mortensen

Toktleder del 2/biologi
Lis Lindal Jørgensen

Geologi
Valerie Bellec

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630

Alle nyheter fra toktet:

Nysgjerrige fisker på film
[18.10.11]

Storm på Nordland VI
[11.10.11]

På kanten av dypet
[07.10.11]

Blant korallrev og oppkommer
[27.09.2011]

Sedimenter lagrer miljøinformasjon på havbunnen vest for Lofoten
[22.09.2011]

Dybdekartleggingen er ferdig
[19.09.2011]

MAREANOs høsttokt har startet
[13.09.2011]

Bilder

Se bilder fra toktet