Gå til hovedinnhold
Nyhet Aktivneset 10mai2013 5m grid fig1

Dramatisk landskap på Aktivneset utenfor Mørekysten

Det første kartleggingstoktet på Aktivneset ved eggakanten er avsluttet. Resultatene viser et dramatisk landskap langs raskanten og ned mot dyphavet.

Utenfor Mørekysten ved eggakanten ligger Aktivneset. Her har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sitt fartøy H.U. Sverdrup II nettopp dybdekartlagt et område på cirka 1200 km2 med multistråle-ekkolodd. Området ligger på 200 til 400 meters dyp, og dekker sokkelen og deler av rasskråningen ned mot dyphavet.

Les mer om toktet: Kartlegger Aktivneset utenfor Mørekysten

De første resultatene

Resultatene fra dybdekartleggingen viser et dramatisk landskap langs raskanten (eggakanten) og ned mot dyphavet. På sokkelen kan man observere typiske korallformasjoner og isfjellpløyemerker.

Bildene under viser foreløpige resultater basert på urenskede data. Datasettet vil bli rensket og kvalitetskontrollert før det lages endelige terrengmodeller av havbunnen. Ekkoloddet EM710 er brukt ved kartleggingen.


Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning på 5 meter mellom dybdepunktene. Sokkel, raskant og øvre del av raset. Dybde 200-400 meter. Ekkoloddet EM710 er brukt ved kartleggingen.


Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning 5 meter mellom dybdepunktene. Havbunnen er preget av forhøyninger, som kan være korallrev. De nærmeste toppene rager ca. 20 meter over havbunnen.

Flere tokt

Hele Aktivneset ble ikke kartlagt under det første toktet. Nå skal Kartverkets fartøy MS Hydrograf fortsette med dybdekartlegging i det samme området.
Les mer om dybdekartlegging her.

Geologisk, biologisk og kjemisk kartlegging i dette området skal gjennomføres på tokt med G.O. Sars høsten 2013. Les mer: MAREANO-tokt i 2013

Ansvarlig dybdekartlegging
Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630