Gå til hovedinnhold
foto av båt

Kartlegger Aktivneset utenfor Mørekysten

Aktivneset ligger ved eggakanten, der kontinentalsokkelen går ned i dyphavet. Dette området sjømåler nå Forsvarets forskningsinstitutts fartøy M/S H.U. Sverdrup II for MAREANO.

Aktivneset utenfor Mørekysten er et område i Norskehavet som strekker seg fra 200 meter til 700 meters dyp.

Fartøyet M/S H.U. Sverdrup II la fra kai i Bodø 6. april, og skal etter planen avslutte måleoppdraget utenfor Mørekysten 2. mai.

Terrengmodeller

Det vil bli laget terrengmodeller i 5, 25 og 50 meters oppløsning av dataene som samles inn.

Dybdedataene fra Aktivneset skal brukes allerede til høsten, under toktene til Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet.

kartmodell
Områder som skal dybdekartleggs i Norskehavet i regi av MAREANO i 2013.

Værhindringer

Fartøyet til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og mannskapet startet sjømålingstoktet i godt vær, og hadde fin framdrift den første uken. Da det blåste skikkelig opp utpå havet andre uken av toktet måtte fartøyet M/S H.U. Sverdrup II søke ly i Ålesund. Etter noen dager på feltet igjen, har fartøyet igjen måtte søke ly. Værmeldingene fremover er dårlige, og fartøyet bruker værhindringsperioden til å kartlegge Syvdsfjorden, Dalsfjorden og Grytafjorden.

Været er alltid en utfordring ved havmålinger, siden det ikke finnes øyer som gir le. Mye vind og bølger kan gi dårlige dybdedata. I verste fall må fartøyet avslutte målingene og vente til været blir bedre.

foto av båt
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sitt fartøy M/S H.U. Sverdrup II.

Flere tokt i Norskehavet

Toktet med M/S H.U. Sverdrup II er det første av i alt tre dybdekartleggingstokt i regi av MAREANO i Norskehavet i 2013. Kartverkets eget fartøy F/F Hydrograf skal gjennomføre et tokt i mai og juni, mens det tyske firmaet Fugro FOSAE skal sjømåle i Norskehavet senere i sommer.

Dybdekartlegging

Dybdekartleggingen utføres ved hjelp av et multistråle-ekkolodd som er montert under fartøyet. Les mer om dybdekartlegging her.

Kontaktpersoner

Ansvarlig dybdekartlegging
Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630