Gå til hovedinnhold
figur1

Dybdekartlegging i Nordland VI ferdig

MS Franklin startet dybdekartleggingen i Nordland VI april i år, og ble ferdig 16. august.

– Fortsatt gjenstår en del arbeid med å renske data som er samlet inn av ”Franklin” i Nordland VI, sier Hanne Hodnesdal, prosjektleder for MAREANO i Statens kartverk Sjø.

Det svenske selskapet Marin Mätteknik (MMT) ble i februar 2011 tildelt årets kontrakt i forbindelse med dybdekartlegging i MAREANO-programmet.

I løpet av 2011 har også Forsvarets forskningsinstitutts fartøy ”H.U. Sverdrup”, Statens kartverks fartøy ”Hydrograf”, og Havforskningsinstituttets fartøy ”G.O. Sars” kartlagt i Nordland VI.

De dype områdene

”G.O. Sars” har i sommer blitt benyttet til å kartlegge de dype områdene av Nordland VI (fra 1200 m til ned mot 3000 m), men dessverre måtte toktet avbrytes før tiden på grunn av feil med motoren. Dette førte til at arbeidet ikke ble helt ferdig, og de siste dype områdene vil derfor bli målt av ”G.O. Sars” i et tokt som starter 20. september 2011.

Vi har fått dybdedata som dekker deler av de dype områdene fra Universitet i Tromsø (målt med FF Jan Mayen) og fra Statoil.

Oversiktskartet viser bl.a. Nordland VI i Norskehavet og tidligere omstridt område i Barentshavet.
Oversiktskartet viser bl.a. Nordland VI i Norskehavet og tidligere omstridt område i Barentshavet.

Den nye grensen

Nå har dybdekartlegging av det tidligere omstridte området ved den nye grensen til Russland startet.

Mareano fikk i 2011 ekstra bevilgninger på revidert statsbudsjett for å starte kartlegging av det tidligere omstridte området ved den nye grensen til Russland. Da ble det utløst opsjon innenfor gjeldende kontrakt med Marin Mätteknik (farget gult i kartet over). Det er dette området MS Franklin har startet å kartlegge nå.

Oljedirektoratet var allerede 8. juli i gang med seismikkinnsamling i det samme området (ekstern lenke).

Samarbeid med Oljedirektoratet

De to fartøyene som nå opererer i samme område kommuniserer direkte med hverandre, slik at de kan planlegge oppmålingslinjer som ikke kommer i konflikt. Seismikkfartøyet har åtte kilometer lange slep bak seg og kan ikke svinge av fra planlagt linje.

Måling ut på anbud

Midlene som ble bevilget på revidert statsbudsjett var mer enn vi kunne ta på gjeldende kontrakt. Derfor er det også publisert et nytt anbud (farget rosa kartet over). Kontrakten har en verdi på 18 millioner kroner, med mulighet for opsjoner. Anbudsfristen var 8. august, og evaluering pågår.

Måleoppdragene i Nordland VI

Figuren under viser et lappeteppe av de forskjellige måleoppdragene som til sammen gir full flatedekning av Nordland VI.

Figuren viser et lappeteppe av måleoppdragene i Nordland VI.
Figuren viser et lappeteppe av måleoppdragene i Nordland VI. 

 

Kontaktperson

Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Gjertrud Røyland
51 85 87 54

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630