Gå til hovedinnhold
kart500

Kartlegger dybde ved ny grense mot Russland

I revidert statsbudsjett for 2011 ble det bevilget 30 millioner kroner til oppstart av Mareano-kartlegging i de tidligere omstridte områdene i Barentshavet, langs den nye grensen mot Russland. Statens kartverk Sjø ønsker å komme i gang med arbeidet så raskt som mulig.

 

Beløpet som ble bevilget vil i sin helhet blir brukt til dybdekartlegging, men beløpet er så stort at alt ikke kunne tas som opsjon i allerede inngått kontrakt. Derfor har Statens kartverk Sjø nå både utløst opsjon innenfor gjeldende kontrakt og publisert en ny anbudsinvitasjon.
Kontrakten som nå er lagt ut på anbud har en verdi på 18 millioner kroner, med mulighet for opsjoner.
Anbudsfristen er satt til 8. august.

Se kunngjøringen av anbudsinvitasjonen på Doffin.

– Den delen av arbeidet som går innenfor gjeldende kontrakt vil starte opp i august. Når det gjelder den nye kontrakten så håper vi på at vi også i dette tilfellet vil kunne starte dybdekartlegging allerede i høst, men siden vinteren har ugunstige værforhold for dybdekartlegging i åpne havområder, forventer vi at en del av kartleggingen vil foregå våren 2012, sier Hanne Hodnesdal, som leder Statens kartverk Sjø sin deltakelse i Mareano.

Den som vinner denne anbudsrunden må utføre dybdekartlegging og levere ferdig kvalitetskontrollerte dybdedata til Statens kartverk Sjø.

I forbindelse med anbudsinvitasjonen har den tekniske spesifikasjonen for dybdekartlegging blitt oppdatert.

Les mer om dybdekartlegging.

 

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no