Gå til hovedinnhold
mareano 500

44 millioner ekstra til MAREANO

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen en tilleggsbevilgning på 44 millioner kroner til MAREANO i 2011. Av disse skal 30 millioner kroner brukes til kartlegging av det tidligere omstridte området ved grensen mot Russland og 14 millioner kroner til å fullføre kartleggingen av Nordland VI i 2011.

 

Dypvannsjøfjær (Umbellula encrinus)
Dypvannsjøfjær (Umbellula encrinus) filmet på MAREANO-tokt i 2008.


Dette kommer fram i forslaget til revidert nasjonalbudsjett som er lagt fram i dag. Midlene fordeles likt mellom Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet som finansierer MAREANO-kartleggingen.

- Det er svært gledelig med en så stor tilleggsbevilgning. Den vil gjøre MAREANO i stand til å ferdigstille kartleggingen i Nordland VI i løpet av året og komme i gang med kartleggingen av det tidligere omstridte området ved grensen til Russland slik det ble lagt opp til i den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten, sier direktør Aksel Eikemo, Fiskeridirektoratet, som er leder av MAREANOs programgruppe.

Nordland VI

Arbeidet med å kartlegge Nordland VI startet i 2011, og den opprinnelige planen var å fullføre datainnsamlingen i 2012. Området har store naturverdier, bl.a. med store forekomster av korallrev knyttet til et stort rasområde ytterst i Trenadjupet (Røstrevet).

Tidligere omstridte områder

Mesteparten av midlene vil gå til å starte opp dybdekartlegging av de tidligere omstridte områdene i Barentshavet, hvor Norge og Russland tidligere i år kom til enighet om en delelinje. Området er ca. 85 000 km2 og strekker seg rundt 1000 kilometer nordover fra Finnmarkskysten. Det har store naturverdier og potensielt store hydrokarbonressurser, i tillegg til at det krysser særlige verdifulle og sårbare områder knyttet til polarfronten og den variable iskanten. Kartlegging av geologi og biologi kan tidligst starte i 2012, etter at dybdedataene er ferdig prosessert.

Kontaktpersoner

Programleder
Aksel R. Eikemo
911 43 577

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630

Les mer

Kart
Resultater
Om MAREANO
Forvaltningsplanen (ekstern lenke)