Gå til hovedinnhold
stasjoner

Toktrapport 2009

Toktrapporten fra årets to MAREANO-tokt inneholder bakgrunnsinformasjon, beskrivelse av toktene samt foreløpige resultater. I alt ble 129 lokaliteter undersøkt, det ble gjennomført 132 videotransekt og tatt prøver på 26 innsamlingsstasjoner.

 

Stasjoner
Noen av stasjonene som ble undersøkt.


På årets tokt ble det gjennomført videotransekt og innsamlinger helt ned til 2700 meters dyp, det er de dypeste undersøkelsene som er gjort i MAREANO-regi. Det ble gjort interessante observasjoner både av ulike organismer og merkelige geologiske strukturer.

Årets to tokt var MAREANO-tokt nummer 6 og 7.

Les toktrapporten