Gå til hovedinnhold
page thumb 9132

Blant fisk og svamper utenfor Lofoten

Fra dyphavssletten med minusgrader i vannet ute i Norskehavet tok Mareano en avstikker inn på grunnere områder på sokkelen utenfor sørspissen av Lofoten. I dette området har vi undersøkt fem stasjoner.

Fra dyphavssletten med minusgrader i vannet ute i Norskehavet tok Mareano en avstikker inn på grunnere områder på sokkelen utenfor sørspissen av Lofoten. I dette området har vi undersøkt fem stasjoner.

Av Lene Buhl-Mortensen (Havforskningsinstituttet), Liv Plassen(NGU), Tor E. Finne (NGU), Marek Ostrowski(Havforskningsinstituttet) og Leif Rise(NGU)

 Kart over undersøkte stasjoner utenfor Lofoten. De nummererte er kartlagt på dette toktet.
Kart over undersøkte stasjoner utenfor Lofoten. De nummererte er kartlagt på dette toktet.

På toktet er det ikke bare geologi, biologi og forurensing som kartlegges. Bunnstrømmer, temperatur og saltholdighet i vannmassene registreres med strømmåler (ADCP) og CTD-sonde. Under seilingen mellom stasjonene samler ”G.O. Sars” informasjon om sedimentlagene under bunnen med ”TOPAS” som er en skrogmontert sonar.

Det er store forskjeller i vanntemperatur mellom sokkel og dyphavsbasseng (se figur under). 

Figuren viser temperatur på ulike dyp i det området hvor MAREANO kartlegger. Under 900 meter er temperaturen lavere enn 0 grader mens på sokkelen på 100 meter er den på ~8 grader C.
Figuren viser temperatur på ulike dyp i det området hvor MAREANO kartlegger. Under 900 meter er temperaturen lavere enn 0 grader mens på sokkelen på 100 meter er den på ~8 grader C. 

TOPAS-sonaren gir under gunstige forhold et akustisk bilde av de øvre ca. 50-100 m under bunnen. På sokkelen utenfor Lofoten varierer bunnforholdene over korte avstander fra morenedekke til finkornete sedimenter. Topasprofil (se figur) viser et opp til 15 m tykt morenelag over skråstilte sedimentære bergarter på kontinentalsokkelen utenfor Lofoten. Stasjon R483 ble tatt i bassenget med opp til 4 m finkorna sedimenter over morenemateriale, sør på profilen (se kart).

Figuren viser utskrift fra TOPAS sonaren.
Figuren viser utskrift fra TOPAS sonaren.

På stasjon 483 med bløt mudderbunn er sjøkrepsen Nephrops norvegicus og rødpølsen Stichopus vanlige innslag (se bilde). Dette er antakelig nært den nordlige grensen for sjøkreps. I dette området med fin og jevn mudderbunn samler fiskene seg rundt den eneste store steinen vi så i området (se bilde).

Midt i dette ensartede mudderområdet (stasjon 483) ligger en stor steinblokk og rundt den har mange uer og torsk samlet seg.
Midt i dette ensartede mudderområdet (stasjon 483) ligger en stor steinblokk og rundt den har mange uer og torsk samlet seg.

En sjøkreps (Nephrops norvegicus) søker tilflukt i sin hule når vi kommer med sterkt lys og tar video-film.
En sjøkreps (
Nephrops norvegicus) søker tilflukt i sin hule når vi kommer med sterkt lys og tar video-film.

På stasjon 486 lengre ut på sokkelen står seien i tette stimer, og bunnen bærer preg av fiskeriaktivitet med synlige trålespor.

Sei
Leken og nysgjerrig sei.

Trålespor og sei til venstre (fra stasjon 486).
Trålespor og sei til venstre (fra stasjon 486).

I andre områder (stasjon 482, 484 og 486) er bunnen dekket av svampkledde steiner. Dette er et rikt samfunn som er vanskelig å dokumentere med tradisjonelle innsamlingsmetoder som grabb og bomtrål. Uer og trollhummer (Munida) trives mellom svampkledde steiner. 

Munida kreps under svampkledde steiner (stasjon 484).
Munida kreps under svampkledde steiner (stasjon 484).

Uer
Uer som ligger og hviler inne i svamper (stasjon 486).

Etter dette fortsatte MAREANO kartleggingen på dypt vann utenfor Vesterålen/Lofoten lengre mot nordøst.

Kontaktpersoner

Toktkoordinator/toktleder (del 2)
Lene Buhl-Mortensen
Tlf. 55 23 69 36
Mobil. 95476433

Toktleder (del 1)/biologi
Pål Buhl-Mortensen
Mob. 974 64 151

Geologi (del 2)
Leif Rise

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
Tlf. 55 23 85 16
Mob. 908 21 630

Bilder:

Flere nyheter fra toktet:

Mareano på store dyp i Norskehavet
[09.10.09]

Blant fisk og svamper utenfor Lofoten
[09.10.09]

Sjøgriser og blå sjøpølser mellom sjøliljer på 2700 m dyp
[06.10.09]

Rikt liv i "soppholene" på Tromsøflaket
[29.09.09]

Sterk strøm, sandbølger og leirdiapirer
[25.09.09]

Har startet undersøkelsene
[21.09.09]

Fortsetter kartleggingen utenfor Lofoten og Vesterålen
[17.09.09]