Gå til hovedinnhold
kartmodell

MAREANO sitt vårtokt er i gang

MAREANO sitt sjette tokt for kartlegging av geologi, biologi og miljøgifter startet i flott vintervær mandag 6. april med "G.O. Sars" sin stiming fra Tromsø og nordover. I perioden 6. – 28. april skal 9000 km2 i ”Nyegga-området” i Barentshavet kartlegges. Om bord på ”G.O. Sars” er det 13 forskere fra Havforskningsinstituttet og NGU, i tillegg til instrumentfolk.

 

kartmodell
Oversiktsfigur over MAREANO-området (rød linje viser opprinnelig MAREANO-avgrensning). Området med fargede dybder (oransje er grunnest, fiolett er dypest) viser hvor det kartlegges under det pågående tokett. Legg merke til den store skredgropen etter Bjørnøyraset midt i det fargelagte området. Grå områder viser tidligere innsamlet detaljbatymetri.

 

Toktet har et ambisiøst kartleggingsprogram hvor bunnforhold og bunndyr skal dokumenteres fra et nett av stasjoner med 97 planlagte videotransekter og prøvetaking på 26 av transektene. Kartleggingen startet i den nordlige delen av området (se figur under) og fortsetter sørover. Dypet i området varierer mellom 400-1000 m, og i nordlig del ligger en stor skredgrop etter Bjørnøyraset. 

kartmodell
Figur over området som skal besøkes på første del av toktet (6-18/4) sirkler markerer innsamlingsstasjoner og farge antyder prioritering for dokumentasjon av miljøgifter.

 

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no