Gå til hovedinnhold
page thumb 9128

Rikt liv i "soppholene" på Tromsøflaket

Toktdagbok 29.09.09:På Tromsøflaket er svamper svært vanlige. På vestlig del av Tromsøflaket hvor svamphabitatene, eller "soppholene" som fiskerene kaller dem, står tett, har en rekke lokaliteter med mye svamp blitt undersøkt på MAREANO sitt høsttokt.

På Tromsøflaket er svamper svært vanlige. På vestlig del av Tromsøflaket hvor svamphabitatene, eller "soppholene" som fiskerene kaller dem, står tett, har en rekke lokaliteter med mye svamp blitt undersøkt på MAREANO sitt høsttokt.

Av Pål Buhl-Mortensen, toktleder

En sei som beiter på krepsdyr i vannet over et svamhabitat.
Seien trives på bankene. Her ser vi en sei som beiter på krepsdyr i vannet over et svamhabitat på 200m dyp på vestlige del av Tromsøflaket.

Slike habitater har blitt funnet på mellom 200 og 400 meters dyp på dette toktet. I disse områdene er bunnen dekket av et lag med en blanding av svampspikler og mudder. Når innsamlete prøver fra denne bunntypen siktes, ligger det bøttevis med hvite svampspikler igjen i siktene. Dette er tynne glassnåler som lett går inn i huden, derfor er det viktig å bruke hansker under arbeidet med prøvene.

De vanligste svampartene som bidrar til å danne denne spikelbunnen i området er: Geodia baretti, Stryphnus ponderosus, Steletta sp. og Aplysilla sulfurea. I tillegg er det mange andre svamparter som lever på svampene, på spredte steiner eller direkte på spikel/mudderbunnen.

Mange dyr i svamphabitatene

Også mange andre dyregrupper lever i habitatet som svampene skaper. På bildene ser vi bl.a. trollhummer, reker, hydroider, fjærstjerner, sjøanemoner og mosdyr, samt uer og sei.

Mange dyr i svamphabitatene.
En steinblokk med et rikt liv av svamper og annen påveksfauna på rundt 200 m dyp på vestlig del av Tromsøflaket.

Trålspor

Langs videotransektene ble det temmelig regelmessig observert dype trålspor som svampene har lagt seg ned i. Det kan enten være trålen som har samlet dem i disse sporene, eller det kan være sterke strømmer som flytter dem dit. Det kan se ut som om svampene kan overleve en stund i trålsporene, men etter hvert dør de, og sporene fylles langsomt med mudder og svampspikler.

Svamp i trålspor.
Svamp som har samlet seg i et dypt trålspor på vestlige del av Tromsøflaket.

Mange ubesvarte spørsmål

Det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til svampenes biologi og økologi. Vi vet ikke med sikkerhet hvor gamle de blir, hvor fort de vokser, hvordan de tåler bunntråling eller hva de betyr for mangfoldet av andre arter i områdene. Våre bilder illustrerer det biologiske mangfoldet i "soppholene", og viser samtidig hvor fargerikt de framstår på havbunnen sammenlignet med den elendigheten de representerer når en tråler bringer opp tonnevis av svamp med uhell.

Fjærstjerne på griseøre-svamp (Phakellia sp.).
Fjærstjerne på griseøre-svamp (Phakellia sp.).

Kontaktpersoner

Toktkoordinator/toktleder (del 2)
Lene Buhl-Mortensen
Tlf. 55 23 69 36
Mobil. 95476433

Toktleder (del 1)/biologi
Pål Buhl-Mortensen
Mob. 974 64 151

Geologi (del 2)
Leif Rise

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
Tlf. 55 23 85 16
Mob. 908 21 630

Bilder:

Flere nyheter fra toktet:

Mareano på store dyp i Norskehavet
[09.10.09]

Blant fisk og svamper utenfor Lofoten
[09.10.09]

Sjøgriser og blå sjøpølser mellom sjøliljer på 2700 m dyp
[06.10.09]

Rikt liv i "soppholene" på Tromsøflaket
[29.09.09]

Sterk strøm, sandbølger og leirdiapirer
[25.09.09]

Har startet undersøkelsene
[21.09.09]

Fortsetter kartleggingen utenfor Lofoten og Vesterålen
[17.09.09]