Gå til hovedinnhold
R1564VL1613 00 41 24

Oppdaget nytt korallrev utenfor Nordland

Toktdagbok: I løpet av de to siste ukene på MAREANO-tokt har vi oppdaget flere nye korallrev. Ett av dem er Perlekjederevet som ble funnet vest av Sandnessjøen på ca. 290 meters dyp. Dette er et smalt revkompleks som strekker seg i over en kilometers lengde.


Perlekjederevet består av flere ulike korallarter. Den hvite korallen, Lophelia pertusa, er kjent for å bygge store rev i havdypet utenfor Norge, og den er også en viktig art på det nyoppdagete Perlekjederevet. Den oransje korallen er risengrynskorall. Ser du godt etter, kan du se både trollhummer og reirskjell blant korallene.

Vi har  funnet svært mange nye korallrev på dette toktet. På en av lokalitetene filmet vi hele 24 rev på ett dykk med videoriggen. Disse lå som perler på en snor langs et isfjellpløyespor (lange grøfter gravd ut av drivende isfjell i slutten av siste istid), derav navnet Perlekjederevet. Noe lignende har vi aldri sett før, selv om det er godt kjent fra tidligere at korallrev ofte vokser på kanten av slike pløyemerker.


Den lyserosa korallen er sjøtre som er ca. en meter høyt. De hvite korallene nede til venstre er levende Lophelia som vokser mot strømmen.

På de detaljerte dybdekartene er det mulig å se hvordan revene har startet veksten på kanten av pløyemerket og vokst utover, mot den fremherskende strømretningen.


Utsnitt av multistrålekartet der vi ser hvordan korallrevene vokser på kanten av isfjellpløyemerket. Dette kartet ble laget før toktet og var noe av grunnlaget for at vi undersøkte akkurat dette pløyemerket med videoriggen.

Siden bunnen er relativt bratt i kanten ned mot midten av pløyemerket, har korallrevene bygget opp en høy og nesten vertikal kant ut mot midten av grøfta. Slike langstrakte rev er levende kun i den enden som står mot strømmen. Bakenfor er revet dødt med gamle korallrester som en hale bort fra strømmen. Revene ble observert på ca. 290 meters dyp, de er rundt 50 til 100 meter lange og 10 til 30 meter breie. Basert på dateringer av tilsvarende rev ved Træna er disse rundt 5000 år gamle. Nærmere studier av materialet som ble innsamlet fra disse revene vil være til stor hjelp for å forbedre metoden for å oppdage slike rev samt å forstå hvordan de har utviklet seg og hva de betyr for det lokale økosystemet.


Den røde ueren er en av fiskene som er vanlig å observere på korallrevene som er undersøkt utenfor Norge.

Flere toktdagbøker: