Gå til hovedinnhold
Bilde2

Vellykket MAREANO-tokt avsluttet

Toktdagbok: Årets siste MAREANO-tokt for kartlegging av geologi, biologi og miljøtilstand er avsluttet, og også i år har vi vært særs heldige med været. Vi har gjennomført alt som var på planen for i år, og har til og med fått begynt litt på neste års områder.

Langs Finnmarkskysten var det som forventet stor variasjon både i geologi og biologi. Vi har kartlagt nesten helt fra fjæra - den grunneste stasjonen var på rundt 50 meter vanndyp - og ut til 50 km fra kysten. Her har vi dekket et område på 7500 km2 i løpet av de to toktene vi har gjennomført i 2014 – i påsken og nå i august.


En typisk hardbunnslokalitet langs Finnmarkskysten. Bløtkoraller, svamper og bryozoer i skjønn forening.

På stasjonene i Barentshavet sørøst, i områdene rundt Thor Iversenbanken, var det mindre variasjon i bunntype. Selv om vi ser mange spennende geologiske landformer på havbunnen, består bunnsedimentene mye av sandholdig slam og slamholdig sand. Biologien her oppe er dominert av mangebørstemark, som bor nedi de bløte sedimentene. Opprinnelig planlagt kartleggingsområde var på 6000 km2, med dybder fra 250 til 350 meter. I tillegg har vi startet på neste års kartleggingsområde.


De bløte sedimentene i Barentshavet har gitt store prøver i bomtrålene. Vår største prøve var på 1600 liter slam med en vekt på rundt to tonn. Det ble gode treningsøkter for biologene å spa dette opp i bøtter før vasking og siling (foto Anne Helene Tandberg).

Nå er vi på vei hjem med alle data og prøver, og alt ligger til rette for spennende vintermåneder med arbeid på land.

Vi gleder oss til neste år og nye tokt!

Les alle dagbøkene fra toktet: