Gå til hovedinnhold
mareanotokt 8055 2

Årets tredje biologi/geologi-tokt har startet

Toktdagbok: Da var årets siste biologi/geologi-tokt i MAREANO-regi i gang! 16 entusiastiske forskere og teknikere har satt baugen mot nord om bord på forskningsfartøyet G.O. Sars. Denne gangen er oppgaven å gjøre ferdig “Finnmarksbeltet” og å fortsette med kartleggingen i de tidligere omstridte områdene i Barentshavet, langs grensen til Russland.

Områdene vi skal undersøke er ganske forskjellige selv om de ligger nokså nær hverandre. Langs Finnmarkskysten forventer vi å finne forskjellige typer bunn, alt fra fast fjell til grus og stein til mer finkornige sedimenter. Vanndypet varierer fra 50 meter til over 400 meter.


Kart over områdene som skal dekkes på dette toktet. Røde linjer er videostasjoner, grønne sirkler er fullstasjoner (kart: NGU).

Lenger nordøst i Barentshavet er bunnen dominert av slam og sandholdig slam, blant annet fordi havstrømmene er svakere. Her vet vi av erfaring at det blir mye gjørme på dekk på de stasjonene der vi skal samle fysiske biologi- og geologiprøver! Alle gleder seg til litt godt mudderarbeid - sånt blir det både spennende fag og slitne muskler av. Disse sedimentene er ideelle for å kartlegge eventuell forurensing av havbunnen, og det bor mange flotte dyr nede i bløt havbunn.


Gjengen på tur. Forskere og teknikere fra NGU og Havforskningen – og gjester fra Sorbonne Universitet i Paris (foto: Anne Helene Tandberg).

Vi gleder oss til å komme tilbake med spennende fag og morsomme funn. Følg med!

Kontaktpersoner

Anne Helene Tandberg
toktleder

Beate Hoddevik Sunnset
kommunikasjonsrådgiver
908 21 630