Gå til hovedinnhold
R1364VL1407 still e 00 13 11

Se havbunnen på Storneset

Brosme, havmus og korallrev var noe av det som ble observert på MAREANO-toktet på Storneset utenfor Møre i juni. På filmen kan du se noe av det som dukket opp foran kameraet.

Den første fisken som dukker opp er en brosme. Denne holdt seg i lysene fra kameraet en stund. Det ser ut som om den prøver å skrape noe vekk fra ryggen, og ved nærmere ettersyn viser det seg at den har to parasitter sittende rett foran ryggfinnen. Sannsynligvis er det skottelus, en parasitt som angriper ulike fiskearter og som finnes naturlig i havet utenfor Norge.

Havmusa er en fisk med et spesielt utseende. Både hodet og den lange halen er karakteristisk for arten. Den er svært vanlig i nærområdene rundt korallrevene, men svømmer sjelden inn på selve revene.

Deretter følger et eksempel på hvordan havbunnen ser ut når korallene som vokste der er ødelagt. Det er tydelige merker etter fisketrål på deler av dette klippet, disse viser igjen som furer i sedimentene.

Det er ofte vanskelig å si hvor gamle sporene etter en bunntrål er. Dersom et korallrev har så omfattende skader at hele eller deler av det er lagt i grus, ser sporene like ut uavhengig av om de er 10 eller 20 år gamle. Alderen på moderate skader i levende deler av korallrev er lettere å anslå siden graden av gjenvekst gir en bedre pekepinn.

- På disse opptakene ser vi flekker med lysere sedimenter og tidligere begravde korallskjelletter som er brakt til overflata av bunnen med trål. Disse flekkene og de lyse korallskjellettene vil mørkne etter få år, og vi kan derfor anta at skadene er yngre enn fem år, sier Pål Buhl-Mortensen som var toktleder da disse opptakene ble gjort.


Lange på korallrev med store intakte kolonier.

Det ble også observert flotte korallrev som var helt uskadet.

- Revene som er med på videoen består av både glasskorallen Lophelia pertusa og sikksakk-korallen Madrepora oculata. Hornkoraller av ulike arter og et mangfold av svamper finnes også på disse revene. Ser du godt etter kan du også se en lange som ligger inne i et rev, og rett bak den vokser det en stor svamp, sier Buhl-Mortensen.

Til slutt i videoen dukker det opp en trollhummer fra Munida-slekten som går til angrep på en artsfrende, det kan du lese mer om her.

Les dagbøkene som ble skrevet under toktet: