Gå til hovedinnhold
Mareano2013 205288130626BT krabbe

Avslutning av nok et MAREANO tokt

Nok et MAREANO tokt er over - forskerne har gått på land og i dag har F/F Johan Hjort seilt videre på et nytt tokt, med nye forskere på et nytt prosjekt. For oss MAREANO-forskere venter nå mye arbeid på land for å bearbeide de dataene og prøvene vi har samlet inn på toktet, og om en knapp måned skal vi ut på nytt tokt - i de tidligere omstridte områdene av Barentshavet. 

alt
Johan Hjort

I løpet av dette toktet fikk vi undersøkt totalt 67 stasjoner, - av de var 60 på Skjoldryggen, og på 12 av disse ble det i tillegg til videofilming også samlet inn biologiske og geologiske prøver - dette har vi fortalt mer om i nyhetsbrevene Sedimentprøvetakning på Skjoldryggen og Kan vi finne gull i gjørme?. I tillegg samlet vi inn biologiske og geologiske prøver på 7 stasjoner som ble videofilmet i fjor på Storegga nord.


Stasjoner som har blitt undersøkt i løpet av toket. På Skjoldryggen har vi undersøkt alle punktene (de hvite og svarte er stasjoner som har blitt undersøkt biologisk og geologisk i tillegg til video), på Storegga N har vi undersøkt de svarte og hvite punktene, de (og de røde punktene på Storegga N) ble undersøkt med video i fjor.


Mannskapet på F/F Johan Hjort reparerer nettet på bomtrålen og lager ny “sko” til campoden.

Som det sikkert er lett å skjønne, er toktene våre ganske omfattende, - det samles inn mye data fra mange stasjoner, og vi bruker en hel mengde forskjellige instrumenter for å få samlet inn det vi trenger. Mye av dette utstyret er spesiallaget for oss, og hvis noe går i stykker, er det ikke alltid like lett å bestille ekstradeler fra produsenten. Da er det ekstra godt å være på en båt med hyggelig og hjelpsomt mannskap - som i tillegg til å hjelpe oss med å sette utstyret ut i sjøen (og få det trygt opp igjen med data eller prøver til oss) også kan reparere utstyret når det trengs. Underveis på dette toktet trengte både bomtrålen og campoden (som vi filmer videoene våre med) nye deler...

For at vi skal få gjort unna så mange stasjoner som mulig, jobber vi selvsagt døgnet rundt - og forskerne er delt opp i to skift akkurat som mannskapet. Med arbeidsdager på 12 timer er det bra å bli tatt godt vare på, og båtens stuert og forpleiningsassistenter passer på alle, slik at vi kan gjøre jobben vår.


Fra broen følger de med hva både matroser og forskere driver med på dekk.


Mannskap og forskere sjekker hvilke dyr vi ser på videoen.

I løpet av de vel 20 dagene vi har vært ute har vi videofilmet korallrev, svampområder og sandsletter, og vi har samlet prøver fra spennende områder på dyp mellom 250 og 850 m dybde. Både MAREANO forskerne og båtens mannskap har fulgt med på videofilmingen og når prøvene har kommet opp på dekk.

Nå er mange timer med videoopptak av havbunnen klare for nøyaktige analyser på land, og fire paller med prøver er sendt til først sortering av dyr og siden identifisering av dyrene av spesialister. Geokjemikerne har fått med seg nærmere 600 prøver av sjøbunnen. I tillegg er to store konteinere med utstyr sendt til Tromsø - for det er mye utstyr som trengs på et tokt.

Takk for turen til båt, mannskap og forskere!


en amfipode av slekten Eusirus.


skjell av slekten Astarte


en krabbe av arten Geryon trispinosus.


arbeid med prøvene på dekk


Campoden får en liten sjekk underveis.


svamp, koralltre og slangesjøstjerner fra videoene våre.


mange steder var det mye sei.


Innsamling av geokjemiske prøver