Gå til hovedinnhold

MAREANO har gitt ny kunnskap

MAREANO har fått frem vesentlig ny og detaljert informasjon om naturtyper, undersjøiske landskap og artsmangfold i særlig verdifulle og sårbare områder som Lofoten, Tromsøflaket, kysten langs fastlandet og Eggakanten. Den nye kunnskapen gir oss viktig grunnlag for å ta avgjørelser om hvordan havområdene våre skal brukes, sa Vidar Ulriksen, statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet, under åpningstalen på MAREANO sin Brukarkonferanse forrige uke.

Deltakerne på konferansen fikk blant annet høre om hva kartleggingsprogrammet har funnet ut om havbunnen utenfor Nord-Norge både når det gjelder dybdeforhold, geologiske forhold og hvilke arter som lever der. Foredragene ”Havbunnstopografi – kunnskap til nytte for samfunnet”, ”Havbunnens naturmangfold innen geologi og landskap” og ”Biologisk mangfold og naturtyper” oppsummerte kunnskap som MAREANO har funnet siden programmet startet i 2005. Også flere brukere av resultater fra MAREANO holdt innlegg for å fortelle om hvordan de har nytte av resultatene.
 
Tidligere i år leverte MAREANO resultat til Faglig forum. Disse resultatene er brukt under utarbeiding av det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten.

Fremdeles mye ukjent

– ”Du ska itte trø i graset. Spede spira lyt få stå. Mållaust liv har og ei meining, du lyt sjå og tenkje på”, sa Einar Skjæraasen. Meningen med MAREANO er nettopp å få kunnskap om liv i havet som vi hittil ikke har visst om. Selv det minste liv har en funksjon og en plass i en større sammenheng. Med MAREANO vet vi nå at det er mye vi ikke vet. Men vi ønsker nettopp å finne ut hvilken plass disse ukjente organismene har i økosystemet vårt, sa Ulriksen.

Da programmet startet i 2005 var bevilgningene på 5 millioner kroner, i 2010 er den på 51,5 millioner.

Bok

Alle konferansedeltakerne fikk også med seg den helt nye boken ”Til bunns i Barentshavet” som oppsummerer kunnskapen som er samlet i siden MAREANO startet opp.

Les mer:

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no