Gå til hovedinnhold
Forside 180

MAREANO utgir bok om havet i nord

For første gang kan du oppleve livet, topografien og geologien på bunnen av Barentshavet mellom to permer. Kjøp boka her.

 BOKA: "Til bunns i Barentshavet"

I mer enn fire år har forskere og fagfolk fra Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens kartverk sjø (SKSD) kartlagt havbunnen utenfor Lofoten, Vesterålen og i det sørlige Barentshavet gjennom MAREANO- programmet.

Nå er første fase av kartleggingen slutt, og institusjonene har oppsummert kunnskapen de har samlet inn, i en populærvitenskaplig og rikt illustrert bok. Den har fått navnet "Til bunns i Barentshavet" og ble første gang presentert under MAREANO- programmets brukerkonferanse 6. mai.

Bestill boka her

For første gang

Norges havområder er seks ganger større enn landarealet. De representerer en stor og viktige del av det norske landskapet, både i areal og økonomisk sett. Likevel har vi visst lite om både topografi, geologi og biologi i dypet. Boka forteller om dette fascinerende landskap som aldri tidligere er blitt kartlagt på en så systematisk og grundig måte.

Gjennom MAREANO- programmet har ekspertene til nå dekket et havområde like stort som Nordland og Troms fylker til sammen. De har funnet 16 nye arter som enten aldri er beskrevet før, eller er nye i Norge. I tillegg har de oppdaget flere hundre nye korallrev og dokumentert undersjøiske landskap en tidligere visste lite og ingenting om.

Rikt illustrert

Boka gir et innblikk i de viktigste funnene fagfolkene har gjort gjennom disse årene og presenterer denne vakre og hittil ukjent verdenen gjennom tekst og bilder. Utgivelsen er skrevet for å gi forvaltningen og allmennheten generelt, et innblikk i livet og landskapet på dypet, og presenterer forskernes funn gjennom bilder av dyr og planter, 3D-modeller av havbunnen og kart over geologi, naturtyper, miljøgifter og sporingsdata fra fiskeriene.

Dette er første gang en så omfattende kartlegging er gjennomført av et havområde – både nasjonalt og internasjonalt sett, og den er langt fra ferdigstilt. Fortsatt gjenstår mer enn 100.000 km² i Lofoten og Barentshavet, inkludert Nordland VI.

Viktige resultater

- Vi mener kunnskapen vi presenterer gjennom "Til bunns i Barentshavet" viser at det er vel verdt å fortsette MAREANO-programmet, sier leder i programmet utøvende gruppe, Ole Arve Misund.

Han mener boken presenterer ny kunnskap og innsikt av stor verdi som vil være et godt grunnlag for revisjonen av Forvaltningsplanen for Barentshavet.

"Til bunns i Barentshavet" ble delt ut til alle deltakere i forbindelse med MAREANOs brukerkonferanse 6. mai, og den er nå tilgjengelig gjennom de deltakende institusjonene og her på nettsiden. Boka kan bestilles i trykt utgave eller lastes ned i PDF-format.

Bestill boka her

Vil du se boka som pdf-fil? Last ned her

Kontaktpersoner

Programleder
Ole Arve Misund
Havforskningsinstituttet
Tlf: 55 23 84 97

Ansvarlig biologisk kartlegging
Børge Holte
Havforskningsinstituttet
77 60 97 53

Ansvarlig dybdekartlegging
Hanne Hodnesdal
Statens kartverk Sjø
51858823

Ansvarlig geologisk kartlegging
Terje Thorsnes
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Tlf: 73 90 42 75
Mob: 908 61 113

Informasjonsansvarlig
Beate Hoddevik Sunnset
Havforskningsinstituttet
Tlf: 55 23 85 16
Mob: 908 21 630

Flere MAREANO-nyheter:

Nyheter MAREANO 2010

Abonner på nyheter?

Send e-post til mareano@imr.no