Gå til hovedinnhold
Sortland

Presenterte Mareano for Sysselmannen, Kystvakta og UNIS

I forbindelse med den kommende kartleggingen rundt Svalbard og endringene i programledelsen, ble det arrangert både et miniseminar og møter mellom de ulike gruppene i Mareano-ledelsen på Svalbard sist uke. På mini-seminaret deltok både Sysselmannen og personell fra Kystvakta. Det ble også tid til en presentasjon av Mareano for UNIS (Universitetsstudiene på Svalbard).

Mini-seminaret ble arrangert om bord på KV Sortland, her var det også satt av tid til et besøk i den russiske gruvebyen Pyramiden. Etter sikkerhetsrunde og presentasjon av KV Svalbard, var det Sysselmann Kjerstin Askholt sin tur til å ønske velkommen til Svalbard. Både hun og nestlederen i Kystvakta, Ottar Haugen, var med på mini-seminaret, og begge ga uttrykk for at de fikk nyttig informasjon om Mareano og arbeidet som blir gjort gjennom programmet.


KV Sortland.

På programmet sto bl.a. Mareano i en politisk dimensjon og det unike med prosjektet i global sammenheng og presentasjon av Kystvakta sine oppgaver med spesielt fokus på nordområdene. I tillegg var det også satt av tid til generelle presentasjoner av Mareano og litt om hvor lite kunnskap en har om bunnen i området ved Svalbard der det er foreløpige planer om at Mareano skal kartlegge. Før selve kartleggingen kan starte, må det for eksempel utføres dybdemålinger slik at det kan opprettes en sikker farled for forskningsfartøyet når det skal inn til Svalbardkysten for å gjennomføre selve kartleggingen. Denne farleden kan selvsagt også brukes av andre fartøy som skal inn mot Rijpfjorden.

I løpet av presentasjonene forflyttet KV Sortland seg fra Longyearbyen til den russiske gruvebyen Pyramiden som ble forlatt på 90-tallet. Vi ble tatt imot av en kombinert guide og isbjørnvakt og fikk omvisning i det som en gang var en fin by med stort kulturhus med bl.a. svømmebasseng, fargerik kantine og andre flotte bygg som nå bærer preg av å ha stått nærmest folketomme de siste ti årene. For tiden er det åtte fastboende i Pyramiden, og det pågår noe oppussing. Byen har hotelldrift, en liten kafe og et museum. Internett og TV har de ikke tilgang til, men ved en enkelt bygning skal det være mulig å få mobildekning – dersom en er heldig.


Kantinen i Pyramiden var dekorert med et stort mosaikk-bilde.

De to siste dagene gikk med til planlegging og møter i programgruppa og styringsgruppa, i tillegg til en del faglige oppdateringer på bruk av ulike typer grabber og fremstilling av ulike kart som lages på bakgrunn av resultatene fra MAREANO.


De fleste medlemmene i Styringsgruppen, Programgruppen og Utøvende gruppe. Fra venstre: Jan Cramer, Herman Iversen, Signe Nåmdal, Kari Strande, John Morten Klingsheim, Hanne Hodnesdal, Lilja Run Bjarnadottir, Jan Stenløkk, Aksel Eikemo, Sten-Richard Birkely, Trine Moland, Erlend Moksness, Geir Klaveness, Kristian Andvord og Ingrid Handå Bysveen.

Kontaktpersoner

Leder av Programgruppen:
Signe Nåmdal
415 45 228

Leder av Utøvende gruppe:
Sten-Richard Birkely
917 22 577

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
908 21 630