Gå til hovedinnhold
nye ledere

Lederne i Mareanos programgruppe og utøvende gruppe sender stafettpinnene videre

Sist uke overtok Signe Nåmdal (Miljødirektoratet) ledelsen i Mareanos programgruppe etter Aksel Eikemo (Fiskeridirektoratet). Programgruppa har det overordnete ansvaret for gjennomføringen av aktivitetene i Mareano. Også utøvende gruppe som står for den daglige driften av programmet, har fått ny leder; her har Sten-Richard Birkely overtatt etter Børge Holte (begge fra Havforskningsinstituttet).


Avtroppende og påtroppende ledere i Mareano. Aksel Eikemo (t.v.) overlater ledelsen av Programgruppen til Signe Nåmdal, og Børge Holte overlater ledelsen av Utøvende gruppe til Sten-Richard Birkely.

Signe Nåmdal er avdelingsleder for industri- og havavdelingen i Miljødirektoratet og har bred erfaring fra ulike fagområder som er viktige i Mareano. Hun ble ansatt i daværende SFT i 1988, og har siden arbeidet med bl.a. med regulering av industri på ulike nivå.

- Jeg ser fram til å lede programgruppen i Mareano med skrekkblandet fryd, sa Nåmdal da hun overtok stafettpinnen fra Eikemo.

Påtroppende leder i utøvende gruppe, Sten-Richard Birkely, er marinbiologi og har arbeidet mye innen benthisk økologi, og har bl.a. sju år bak seg fra UNIS, Svalbard. Han har også erfaring innen helt andre områder som arbeid omkring godkjenning av lokaliteter for akvakultur og miljøpåvirkning i Nordsjøen. De siste årene har han arbeidet med innsamling og katalogisering av materiale i Marbank som driver med bioprospektering.

De to nye lederne ble ønsket velkommen av Geir Klaveness i Styringsgruppen.

- Styringsgruppen ønsker de nye lederne velkomne med fryd, og den er ikke skrekkblandet, sa han med henvisning til Nåmdal sin kommentar.

Kontaktpersoner

Leder av Programgruppen:
Signe Nåmdal
415 45 228

Leder av Utøvende gruppe:
Sten-Richard Birkely
917 22 577

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
908 21 630