Gå til hovedinnhold

Generelle biotoper

Mareanos generelle biotopkart viser områder med like samfunn av bunnlevende organismer, i like fysiske miljø. Kartene gir oversikt over den forventede fordelingen av ulike biotoper uten å fokusere på enkeltarter.

I Mareanos karttjeneste finner man biotoper som punktdata, basert på klassifisert videoobservasjoner, og som heldekkende (predikert) kart, som er laget ved hjelp av romlig modellering. Kartene ble siste oppdatert i 2022, basert på videoobservasjoner frem til 2019.

Oversiktskart
Generelle biotopekart på www.mareano.no. Her kan man se biotopkartene som klassifisert punkter (basert på videoobservasjoner), eller som heldekkende (predikert) kart som er laget ved hjelp av romlig modellering. I tillegg finnes det et dekningskart som viser hvor prediksjoner er per i dag basert på videobservasjoner fra andre områder.

Tidligere publiserte generelle biotopkart som ble laget for ulike delområder er fortsatt tilgjengelige under Generelle Biotoper (tidligere publiserte kart). Disse fases ut etter hvert, mens det vil kommer oppdateringer på det enhetlig kartene (punkt og raster) ettersom data fra nye områder blir inkludert. 

Hvordan lages de generelle biotopkartene?

Mareano bruker multivariat statistikk og maskinlæring for klassifikasjon, modellering og predikert utbredelse av biotopene. Ved å identifisere hvilke miljøvariabler (f. eks. dyp, sedimenttyper, og oseanografiske variabler) som styrer utbredelsen av bunnsamfunnene er vi i stand lage romlige modeller for å predikere sannsynlig utbredelse av biotopene også i områdene som ligger mellom de stedene hvor Mareano har filmet havbunnen.
 
Mareano har forbedret metodene for romlig prediksjon av biotoper siden det første kartet for Tromsøflaket ble laget i 2008. Ulike metoder for klassifikasjon og modellering har vært testet. Figuren nedenfor oppsummerer arbeidsflyten for biotopklassifikasjon, modellering og prediksjon. Dette arbeidet er et samarbeid mellom HI og NGU.

 

Kart

Se biotopkartet

Les mer:

Om hvordan vi har utført klassifiseringen og brukt modellering til å lage de siste publisert kartene. Her vil du også finne informasjon om romlig usikkerhet knyttet til kartene, samt forvaltningsrelvans (kun på engelsk):

MAREANO general biotopes - 2022 update - technical summary

Om tidligere publiserte generelle biotopkart fra Mareano. (Informasjonen under finnes bare på engelsk)

Kapitel 3 i rapporten fra Thorsnes et al. 2015. An assessment of scale, sampling effort and confidence for maps based on visual and acoustic data in MAREANO. NGU Report 2014.043.

Elvenes et al. (2014) An evaluation of compiled single-beam bathymetry data as a basis for regional sediment and biotope mapping. ICES JMS 71(4), 867-881
 
Buhl-Mortensen et al. (2009) Prediction of benthic biotopes on a Norwegian offshore bank using a combination of multivariate analysis and GIS classification. ICES JMS 66(9), 2026-2032
 
Dolan et al, 2009 Developing seabed nature-type maps offshore Norway: initial results from the MAREANO programme. Norwegian Journal of Geology 89, 17-28.

Kontakt

Bilde av Pål Buhl-Mortensen

Pål Buhl-Mortensen

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Biolog
484 03 792
Bilde av Margaret Dolan

Margaret Dolan

Norges geologiske undersøkelse
Forsker
73 90 42 67