Gå til hovedinnhold

Mareano-konferansen 2021

Dato 21. oktober 2021 09:00 - 14:00
Sted Digital

Vil du bli oppdatert på de siste resultatene fra Mareano? Delta på den digitale Mareano-konferansen i oktober. Påmeldingen er åpnet.

Program for konferansen

Kl. 09.00 - 09.05: Velkommen

Nasjonale og internasjonale strategier og prosesser

Kl. 09.05 - 09.30
Kartlegging av havbunnsøkologi i havtiåret og i relasjon til havpanelets ambisjoner
Foredragsholder: Peter Haugan (HI/UD)

Kl. 09.30 - 09.55
Hva skjer på hav? En oppdatering om aktuelle nasjonale prosesser
Foredragsholder: Geir Klaveness (Klima- og miljødepartementet)

Kl. 09.55 - 10.15
Kommer

kl. 10.15 - 10.25 Pause

Nytt fra Mareano

Kl. 10.25 - 11.00
Nyheter fra Mareano  de siste resultatene fra kartleggingen
Tverrfaglig fra de utøvende enhetene - HI, NGU og Kartverket

Kl. 11.00 - 11.30
Arbeidet med FAIR-prinsippene i Mareano
Geir Arne Håland Nordhus (Kartverket)

Kl. 11.30 - 12.00 Lunsjpause

Kunnskapsdeling og bruk av Mareano-data

Kl. 12.00 - 12.30
Mareano-data i forskning
Geir Lasse Taranger (HI)

Kl. 12.30 - 12.50
Nordsjøen - kunnskap og kunnskapshull
Terje Thorsnes (NGU)

Kl. 12.50 - 13.10
Informasjonsdeling for god sameksistens i norske havområder
Jan Helgesen (Equinor)

Kl. 13.10 - 13.30
Naturlige hydrokarbon-lekkasjer i Barentshavet og sammenhengen med underliggende petroleumssystemer
Rune Mattingsdal (OD)

Kl. 13.30 - 14.00
Paneldebatt: Nye marine næringer
Deltagere: Gjert Dingsør (Fiskebåt), Torgeir Stordal (OD), WWF (flere deltagere vil bli annonsert)
Ordstyrer: Terje Thorsnes (NGU)

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Kontakt

 Maud Lauvstad Hansen

Maud Lauvstad Hansen

Miljødirektoratet
Programkoordinator
905 28 126