Gå til hovedinnhold
Svalbard foto E A Lorentzen

(illustrasjonsfoto)

Foto: Elend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Bunnkartlegging på anbud

Deler av geologi-, biologi- og kjemikartleggingen som skal gjøres i Mareano neste år er lyst ut på anbud. Kontrakten har en verdi på 16 millioner kroner. Rederi som oppfyller kravene til fartøy, inviteres til å sende inn anbud innen 12. juni 2020.

Havområdet som skal undersøkes er nord av Svalbard.

Områder merket med orange er planlagt kartlagt i 2021.

Geo-, bio- og kjemitokt gjennomføres med mange typer redskaper og setter store krav til fartøy og fasiliteter om bord. Videorigg og bunnprøvetaking med grabb og corer utføres midtskips mens trål og slede slepes over hekken.

Personellet som skal være med fra Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse, må ha tilgang på både våte og tørre laboratorier i tillegg til en hangar som beskytter mot vind og nedbør i det kalde farvannet nord av Svalbard. Dersom fartøyet ikke har slike fasiliteter, kan de likevel levere anbud, men da forutsettes det at det er plass til å sette opp kontainer-laboratorier og service-kontainere for vedlikehold av utstyr isteden.

Fartøyet som får anbudet må kunne operere i farvann med noe is, det er ikke krav til isbryter.

Om anbudet

Kontrakten har en verdi på kr. 16 mill. og gjelder for 4 til 6 uker, fortrinnsvis i perioden august-oktober 2021.
Havforskningsinstituttet, Seksjon Innkjøp og Kontrakt, er ansvarlig for anskaffelsen.
Du finner hele anbudet her:

Doffin: www.doffin.no/Notice/Details/2020-392928
TED: ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228250-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
Mercell: permalink.mercell.com/125268177.aspx

Kontakt

Caspar Christie

Havforskningsinstituttet