Gå til hovedinnhold
20140626 Vest aktivneset 420m dyp10m grid

Tokt utenfor kysten av Møre, Trøndelag og Nordland avsluttet

MS Hydrograf har i sommer dybdekartlagt på eggakanten vest for Aktivneset på Mørekysten, og områder utenfor kysten av Trøndelag og Nordland. Toktet er avsluttet, og vi gir deg en liten sniktitt på deler av terrengmodellene som er under produksjon.

Kartverkets fartøy MS Hydrograf har dybdekartlagt og samlet inn reflektivitetsdata og vannkolonnedata for MAREANO utenfor kysten av Møre, Trøndelag og Nordland. Toktet startet 8. mai og ble avsluttet 24. juni 2014.

MS Hydrograf har dybdekartlagt på eggakanten vest for Aktivneset, et område ved Sularevet, deler av Sklinnabanken og Sklinnadjupet. Alle områdene er definert som "særlig verdifulle og sårbare områder" (SVO) i Forvaltningsplanen for Norskehavet.

Værforholdene har vært veldig variable, med mye værhindring i starten av perioden, gode forhold midt i, og mye værhindring på slutten av toktet.

Kartverkets sjømålingsfartøy MS Hydrograf. Foto.
Kartverkets sjømålingsfartøy MS Hydrograf. FOTO: Morten Brun

Smakebiter fra eggakanten

Nedenfor følger noen smakebiter fra havbunnsterrenget på eggakanten vest for Aktivneset (angitt som EK vest for Aktivneset i MAREANO sin aktivitetsplan). Terrengmodellene har en oppløsning på 10 x10 meter mellom dybdepunktene.

Skyggerelieffbildene over er basert på midlertidige terrengmodeller. Det betyr at dybdedataene som er brukt til å lage terrengmodellene ikke er ferdig prosessert og godkjent ennå.

Blått skyggerelieff av deler av havbunnsterrenget på eggakanten vest for Aktivneset. Foto.
Skyggerelieff av deler av havbunnsterrenget på eggakanten vest for Aktivneset. Dybde: ca. 420 meter.

 Utsnitt av blått skyggerelieff av deler av havbunnsterrenget på eggakanten vest for Aktivneset. Foto.
Skyggerelieff av deler av havbunnsterrenget på eggakanten vest for Aktivneset.

Oversiktskart fra MAREANO sin aktivitetsplan for 2014 som blant annet viser de områdene på midtnorsk sokkel som dybdekartlegges i 2014. Illustrasjon.
Oversiktskart fra MAREANO sin aktivitetsplan for 2014 som blant annet viser de områdene på midtnorsk sokkel som dybdekartlegges i 2014. MS Hydorgraf har kartlagt deler av eggakanten vest for Aktivneset, et trekantet område ved Sula, og to områder som var forsinket fra 2013 på Sklinnabanken og Sklinnadjupet.

Les mer om dybdekartlegging her.

Les mer om geologien og biologien på eggakanten: Storegga - en fascinerende undervannsverden

 

Kontaktpersoner:

Hanne Hodnesdal
Kartverket sjødivisjonen
Ansvarlig dybdekartlegging
tlf. 51 85 88 23

Sissel Kanstad
Kommunikasjonsrådgiver
tlf. 51 85 88 28 / 995 13 848