Gå til hovedinnhold
Barentshavet BB 230513 21

Nytt oppdrag for dybdekartlegging ute på anbud

MAREANO fortsetter med dybdekartlegging i Barentshavet i 2015. En åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging ble publisert 8. desember 2014.

Kontrakten har en verdi på 38,9 millioner kroner, med mulighet for opsjoner.
Anbudsfristen er satt til 21. januar 2015. 

Kunngjøringen ble publisert gjennom Doffin 8. desember og på TED 11. desember 2014.

Se kunngjøring i Doffin.

Se kunngjøring på TED.

Områder i Barentshavet

Oppdraget i Barentshavet som er lagt ut på anbud er vist i figuren under. Hvor mye som faktisk vil bli dekket avhenger av anbudsprosessen.

Figur: Områder i Norskehavet og Barentshavet der det er invitert til åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging i 2015 er vist med rosa farge.
Områder i Norskehavet og Barentshavet der det er invitert til åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging i 2015 er vist med rosa farge.

Leverandøren som blir tildelt kontrakten skal utføre dybdekartleggingen og «renske» data, før ferdig kvalitetskontrollerte dybdedata leveres til Kartverkets sjødivisjon.

Les mer om dybdekartlegging. / Read more about bathymetric mapping.

Kontaktpersoner

Hanne Hodnesdal
Kartverket sjødivisjonen
Ansvarlig dybdekartlegging
tlf. 51 85 88 23

Sissel Kanstad
Kommunikasjonsrådgiver
tlf. 51 85 88 28 / 995 13 848

Beate Hoddevik Sunnset
Kommunikasjonsrådgiver
tlf. 908 21 630